Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
HyFlex – joustavia opiskelumahdollisuuksia
Hybridiopetus Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 6.10.2022 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

HyFlex – joustavia opiskelumahdollisuuksia
Anna Pulkkinen anna.pulkkinen@centria.fi


Pulkkinen Anna Asiantuntija  at Centria-ammattikorkeakoulu anna.pulkkinen@centria.fi 0447250084

Santapakka Paula Lehtori  at Centria-ammattikorkeakoulu paula.santapakka@centria.fi 0407299911

Maailmanlaajuinen pandemia muutti todennäköisesti korkeakoulutusta pysyvästi. Vaikka se aiheutti ison haasteen korkeakouluille ja opettajille laadukkaiden verkko- tai hybriditoteutusten tarjoamisessa, on se johtanut myös digipedagogisen osaamisen kehittämiseen ja kehittymiseen ja lisännyt ymmärrystä lähiopetuksen ja yhteisten kohtaamisten arvosta. Samalla korkeakoulut miettivät, millaisin mallein opetusta jatkossa järjestetään. Pandemian aikana on luotu lukuisia hyviä käytänteitä. Opiskelijoiden mielipiteet tuntuvat jakautuvan: osa kaipaa kampukselle lähiopetukseen, mutta yhä kasvava joukko peräänkuuluttaa joustavia opiskelijalähtöisiä etä- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia. 

 

Pandemian aikana suomalaiseenkin korkeakoulukenttään on vähitellen levinnyt uusi käsite: HyFlex. Termi on yhdistelmä sanoista Hybrid Flexible, joustava hybridiopetus. HyFlex -muotoisella opintojaksolla opiskelija voi valita, osallistuuko hän opetukseen luokassa (face-to-face), verkossa samanaikaisesti (online synchronously) vai verkossa eriaikaisesti (online asynchronously). (Beatty 2019, 13.)  

 

Käytännössä HyFlex-mallissa opintojakson sisälle rakennetaan kolme tasavertaista osallistumisvaihtoehtoa hyödyntäen niissä mahdollisimman paljon samoja elementtejä, eli materiaaleja ja tehtäviä. Kantava arvo on opiskelijan valinta: opiskelijalla on aina mahdollisuus valita, miten hän opintojaksolle osallistuu. Hän voi tehdä valinnan joka opetuskerralla, viikolla tai teemoittain, riippuen siitä miten opettaja on opintojakson suunnitellut. 

 

Lokakuussa 2021 alkanut ESR-rahoitteinen MOOTTORI (Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt) -hanke mahdollistaa HyFlex-muotoisten pilottiopintojaksojen tuottamisen ja toteuttamisen Centria-ammattikorkeakoulussa. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu, ja mukana ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU sekä Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius. 

 

Hankkeen työpaketissa 1: Uudet koulutusmallit on tavoitteena suunnitella ja pilotoida uusia koulutusmalleja, joissa yhdistetään päivä- ja monimuotototeutukset toimiviin hybridimalleihin. Käytännössä hankkeeseen mukaan valitut Centria-ammattikorkeakoulun opettajat suunnittelevat ja toteuttavat lukuvuonna 2022-2023 useita HyFlex-muotoisia opintojaksoja. Hankkeessa kerätään sekä opettajien kokemuksia HyFlex-opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta että opiskelijoiden ajatuksia HyFlex-muotoiselle opintojaksolle osallistumisesta. Samalla tuotetaan opettajien suunnittelutyön tueksi yhteistä materiaalia. 

 

Tässä foorumiesityksessä kerromme, miten pilottiopintojen suunnittelu on edennyt, millaista materiaalia olemme tuottaneet suunnittelutyön tueksi, ja miten HyFlex-muotoisten opintojen suunnittelun ja toteutuksen tuki on järjestetty. Avaamme myös opettajien kokemuksia HyFlex-muotoisen opintojakson suunnittelusta. 

Lähde: Beatty, B. J. 2019. Hybrid-Flexible Course Design (1st ed.). EdTech Books. Saatavissa: https://edtechbooks.org/hyflex.