FutureEdu - Työelämän ja koulutuksen yhteiset virtuaaliset oppimisympäristöt
Etäopetus laajennettu- ja virtuaalitodellisuus Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Arra Olavi
Ajankohta: 2.12.2021 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit


Future Technologies in Education-hanke (FutureEdu) on Suomessa ensimmäisiä hankkeita, joissa vastataan työelämän ja koulutuksen haasteisiin luomalla koulutuksen ja työelämän toimijoiden yhteistyönä autenttista virtuaalista oppimisympäristöä terveysalalle. Tuotetuissa ympäristöissä hyödynnetään ­­­­­ virtuaaliteknologiaa (XR, Extended Reality).

FutureEdu -hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Sakky (Savon ammattiopisto). Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kuopion Yliopistollinen sairaalan leikkausyksikkö sekä välinehuolto (Servica Oy) ja HUS Diagnostiikkakeskuksen laboratorio Lappeenrannasta. Lisäksi hankkeella on kansainvälisiä kumppaneita Bulgariassa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tulevaan työvoimatarpeen kasvuun kehittämällä terveysalan koulutuksen laatua, monimuotoisuutta ja tarjontaa sekä täydentämällä työvoiman osaamista ja lisäämällä koulutuksen vetovoimaisuutta. FutureEdu-hankkeen tavoitteisiin sisältyy myös ajasta tai paikasta riippumattoman opiskelun mahdollistaminen autenttisessa oppimisympäristössä sekä Savonia-AMK:n luoman (2014) satelliittikoulutusmallin jatkokehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat perioperatiivisen hoitotyön, kliinisen laboratorioalan ja välinehuollon opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat.

HUS Diagnostiikkakeskuksen Lappeenrannan laboratoriossa on tehty kuvaukset (Matterport), jonka tuotoksena syntyi virtuaalinen laboratorioympäristö (360-astetta/3D). Kuvattuun ympäristöön on tuotettu sisältöä, joka mahdollistaa oppijan tai työhön perehtyjän itsenäisen tutustumisen laboratorioon ja sen toimintoihin. Laboratorion tutkimusprosessia voit harjoitella autenttista ympäristöä jäljittelevässä VR-simulaatiossa. Lisäksi on kehitetty virtuaali- ja XR-tekniikoita hyödyntäen laboratorion turvallisuuskävelyä, tutkimusprosessien ohjausta lisätyn todellisuuden avulla sekä opetuksen ja työelämän reaaliaikaisia asiantuntijakonsultaatioita.

KYS:n leikkausyksikössä ja välinehuollossa on tehty kuvaukset (Matterport), jonka tuotoksena syntyi virtuaalinen leikkaussali- ja välinehuollon ympäristö (360-astetta/3D), joita hyödynnetään tilojen, laitteistojen ja työskentelyprosessien esittelyyn. Leikkaussalin tehtäviä voit harjoitella autenttista ympäristöä jäljittelevässä VR-simulaatiossa. Lisäksi molemmissa ympäristöissä hyödynnetään virtuaali- ja XR-tekniikoita hyödyntäen työprosessien ohjausta ja asiantuntijakonsultaatioita.

Työelämän ja koulutuksen yhdessä luomat virtuaaliympäristöt ovat ensimmäisiä laatuaan terveysalalla Suomessa. Ne tarjoavat opiskelijoille ja jo työssä oleville uudenlaisen tavan oppia. Niiden tuottama tieto on ajantasaista ja vastaa tämänhetkisiä työelämän osaamisvaatimuksia, kun koulutus ja työelämä toimivat yhteisissä oppimisympäristöissä.