Tapahtuma Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021 starts on 1. joulukuuta 2021 klo 8.00.00 +0200
Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin
luovuus oppilaiden osallisuus tekijänoikeus
Kohderyhmä: Kaikki

Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin
Lisensiointipäällikkö  at Kopiosto kirsi.salmela@kopiosto.fi


Kopiosto, Löyttyniemi Mikko
Löyttyniemi Mikko Erityisasiantuntija  at Kopiosto mikko.loyttyniemi@kopiosto.fi +358400403651

Salmela Kirsi
Salmela Kirsi Kouluttaja  at Kopiosto kirsi.salmela@kopiosto.fi 0503794533

Mitä olisi maailma ilman kulttuuria, taidetta, elokuvia tai pelejä? Jos kaikki taide olisi kaupallista mainontaa tai pelien ja elokuvien sisältöjä ohjaisivat mainostajat? Lähdimme etsimään innostavaa, toiminnallista, ryhmässä tehtävää pelillistä tehtävää, jossa oppilaiden tekijänoikeustaitojen osaaminen ja ymmärrys kasvaisi oman oivalluksen ja tekemisen kautta. Kohderyhmänä olivat yläkoululaiset.

Oppilaat ratkoivat tekijänoikeustaitoihin, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön liittyviä pulmia ja pohtivat yhdessä luovan alan ja tekijänoikeuksien merkitystä. Tehtäväkokonaisuus rakennettiin pakopelin muotoon, mikä oli jotain uutta ja teki oppimisesta oppilaille kiinnostavaa ja innostavaa.

Esityksessä kuvataan ja kerrotaan vinkkejä ja annetaan ohjeet toiminnallisen tehtäväkokonaisuuden toteuttamiseen sekä jaetaan oppimiskokemuksesta saatuja kokemuksia.

Tutoropettajien omia tekijänoikeustaitoja on vahvistettu työpajoissa ja koulutuksissa ympäri Suomea. Koulutuksessa tutoropettajat saavat omaan työyhteisöönsä vietäväksi valmiin digitaalisen työkalupakin, josta löytyy ohjeet ja vinkit tekijänoikeuksien haltuun ottamiseksi niin kollegoiden kuin oppilaiden kanssa, sekä vinkkejä oman tekijänoikeusosaamisen vahvistamiseen ja osoittamiseen digitaalisilla osaamismerkeillä. Nyt on mahdollisuus kerrata vanhaa ja oppia uutta ja viedä uusia ideoita mukanaan.