Tapahtuma Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021 starts on 1. joulukuuta 2021 klo 8.00.00 +0200
Seitsemän sisarusta - Laaja-alaisen osaamisen taitojen edistämispaketti ja pelikokonaisuudet
opetussuunnitelma Oppimisympäristöt toimintakulttuurin kehittäminen
Kohderyhmä: Perusopetus


Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Partanen Hanna-Maria
Partanen Hanna-Maria Hanna-Maria.Partanen@lahti.fi

Seitsemän sisarusta -materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä. Edistämispaketissa laaja-alaisen osaamisen taitojen konkretisointi tapahtuu Seitsemän sisaruksen avulla. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaisen osaamisen taitoa. Seitsemän sisarusta -pelikokonaisuus on jatkoa Seitsemän sisaruksen edistämispaketille. Pelikokonaisuus sisältää seitsemän erilaista pelillistä kokonaisuutta, joissa on huomioitu kyseisen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Seitsemän sisaruksen tarinallisissa pelikokonaisuuksissa yhdistyvät pedagogiikka, tarinat ja pelaaminen. Pelien myötä laaja-alaisen osaamisen taidot tulevat näkyvämmäksi koulutyössä ja pelit tukevat laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä sekä lisäävät oppimisen iloa. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen taitojen edistämiseksi on Päijät-Hämeen opetushenkilöstölle luotu osaamismerkkijärjestelmä, joka käyttöönotetaan syksyllä 2021.

Seitsemän taitavan sisaruksen edistämispaketin ja osaamismerkit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Päijät-Hämeen tutoropettajien seudullinen kehittäjäryhmä.