Tapahtuma Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021 starts on 1. joulukuuta 2021 klo 8.00.00 +0200
Tutorit verkossa - aluehankkeen toiminta ja Google Sites keskeisenä alustana ja työkaluna
Hyvät käytänteet Opetusteknologia sisällöntuotanto toimintakulttuurin kehittäminen tutorointi verkostoituminen Yhteistyö
Kohderyhmä: Perusopetus

Tutorit verkossa - aluehankkeen toiminta ja Google Sites keskeisenä alustana ja työkaluna
Digiopettaja, aluekoordinaattori  at Raision kaupunki minna.taatila@raisio.fi


Heinolainen Marianne
Heinolainen Marianne ICT-pedagogi, aluekoordinaattori  at Uudenkaupungin kaupunki marianne.heinolainen@uusikaupunki.fi 0407578808

Taatila Minna
Taatila Minna Digiopettaja, aluekoordinaattori  at Raision kaupunki minna.taatila@raisio.fi 0447971194

Raision, Uudenkaupungin ja Laitilan yhteinen aluehanke on järjestänyt Varsinais-Suomessa tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. 

Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja samantyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Olemme järjestäneet koulutuksia ja edistäneet verkostoitumista lähitapaamisissa. Hankkeen avulla olemme luoneet usean kunnan käsittävän tutoropettajaverkoston ja olemme saaneet jaettua osaamista sekä hyviä käytänteitä toisillemme. Tämä toiminta ja yhteistyö osoittautui arvokkaaksi, kun koronakausi alkoi: tutoropettajien tuella kunnat olivat paljon valmiimpia siirtymään etäopetukseen ja -opiskeluun. 

Google Sites -sivusto on ollut hankkeemme keskeinen alusta ja työkalu koko hankkeen ajan. Sivusto toimii infokanavana hankkeessa mukana oleville tutoreille ja vastuuhenkilöille sekä esittelee hanketta ja sen toimintaa kaikille asiasta kiinnostuneille.

Hankkeemme sivustolta löytyy hankkeen tavoitteet ja tiedot hankkeesta, ajankohtaiset asiat, korona-ajan kokemuksia, selostukset hankkeen tapahtumista ja itseopiskelumateriaalia. Sivusto toimii hankkeen päiväkirjana ja aikajanana, ja sen pohjalta hankkeen väli- ja loppuraporttien kirjoittaminen on vaivatonta.