Tapahtuma Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021 starts on 1. joulukuuta 2021 klo 8.00.00 +0200
Digidraamaa oppitunneille
oppilaiden osallisuus oppimistyylit pelillisyys tutkiva oppiminen
Kohderyhmä: Perusopetus

Digidraamaa oppitunneille
Musiikin ja draaman lehtori  at Salon kaupunki heidi-tuulia.eklund@edu.salo.fi


Eklund Heidi-Tuulia
Eklund Heidi-Tuulia Musiikin ja draaman lehtori  at Salon kaupunki heidi-tuulia.eklund@edu.salo.fi 0503781715

Keskitalo Rita
Keskitalo Rita Biologian ja maantieteen lehtori  at Salon kaupunki rita.keskitalo@edu.salo.fi 0408211918

Digidraamaa oppitunnilla on pelillistetty oppitunti, joka sisältää draamaharjoitteita, tiedonhakua, ryhmätöitä sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa olevissa ympäristöissä. Digidraamaa oppitunnilla mahdollistaa draaman menetelmien käytön myös etäopetuksessa, kun tehtävät lähetetään opettajalle sähköisessä oppimisympäristössä. Digidraaman avulla saat oppilaat mukaan oppimiseen, jossa voit myös hyödyntää liikkuvaa koulua ja luovia menetelmiä. Digidraaman idea lähti liikkeelle erään tunnetun suomalaisen musiikintekijän haastattelusta ja hänen luovaan prosessiinsa tutustumisesta. Digidraamaa olemme kokeilleet jo kolmen vuoden ajan usean oppilasryhmän kanssa ja palaute oppilailta on ollut hyvin positiivista sekä innostunutta. "Tehtävät oli kivoja, kun niissä sai ihan oikeesti miettiä vastauksia eikä ne vastaukset aina löytyneet ihan helposti." Tutoropettajina olemme myös rohkaisseet ja kouluttaneet opettajia Salossa digidraaman käyttöön ottamiseen.

Esityksessämme on tarkoitus esitellä se, kuinka pelillisyyttä voidaan käyttää eri oppiaineissa, kuten esim. biologiassa, historiassa, musiikissa sekä kuvataiteessa, mutta se voi olla myös alkukoukku oppimis- tai elinympäristöön tutustumiselle. Digidraamaa oppitunnilla sai Metropolian Tarinallisuus opetuksessa -koulutuksen loppuseminaarissa 11.11.2019 erinomaisen palautteen opetusmenetelmän ajankohtaisuudesta, nuoria kiinnostavan aiheen valinnasta sekä isoista aiheista opetettavassa aineksessa.