Virtuaalinen maailma ja pakopeli turvallisuuden tunteen vahvistamisen tukena
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Laakso Matleena
Ajankohta: 18.4.2024 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Lukion opettajat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Sundelin Iris Hankekoordinaattori  at SASKY koulutuskuntayhtymä


Kouvo Kasper , Lukion lehtori, uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto
Sastamalan kaupunki / Vammalan lukio

Sundelin Iris , Hankekoordinaattori
SASKY koulutuskuntayhtymä

Lukioiden turvallisuuskulttuuria vahvistettiin yhdistämällä turvallisuuden osa-alueita virtuaaliseen maailmaan. Toiminnassa keskityttiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden muodostamaan oppilaitoksen turvallisuuskulttuuriin, jonka vahvistamiseen on luotu virtuaalinen perehdytysmateriaali niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin käyttöön.  Materiaali on rakennettu turvallisuuden vuosikelloksi, joka sisältää toiminnallisia oppimistehtäviä virtuaalisissa ympäristöissä.

Turvallisuuden vuosikellossa lukuvuoden jokaisella kuukaudella on turvallisuuteen liittyvä teema. Vuosikello sisältää virtuaalisen, toiminnallisen perehdyttämismateriaalin: esimerkiksi harjoituksia, joissa hyödynnetään 360-kuvia ja videoita turvallisuusteemojen opettamiseen.

Lisäksi vuosikello sisältää lukuvuoden jokaisen kuukauden turvallisuusteemaan liittyvän podcastin ja Turvallisen tilan lukio –pakopelikokonaisuuden. Turvallisen tilan lukio -pakopelikokonaisuuteen käsikirjoitettiin 10 minipakopeliä, jotka kirjoitettiin yhdessä filosofian, psykologian, uskonnon ja luovan kirjoittamisen opettajien, opiskelijoiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Valmiiden käsikirjoitusten pohjalta rakennettiin virtuaalinen pakopelikokonaisuus, jota voi käyttää esimerkiksi osana oppituntia tai ryhmänohjaustuokiota.

Pakopelien käsikirjoittaminen tapahtui osana opintokursseja, oppimisvälineenä kurssin materiaalien käsittelyyn. Opiskelijoiden kanssa tutustuttiin pedagogisten pakopelien ja dramaturgian maailmaan, joista pidettiin myös valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin levinneet kaikille avoimet koulutukset.

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti perehdyttämismateriaalin kokoamiseen ja harjoitusten suunnitteluun sekä toteutukseen. Nuoret nähtiin aktiivisina toimijoina, jotka itse voivat olla rakentamassa lukion sosiaalista turvallisuutta. Yhteisöllisessä toiminnassa psykologinen ja sosiaalinen turvallisuus nousivat keskeisiksi teemoiksi opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta kaikissa toiminnan kohteena olevissa lukioissa. Turvallisuutta tunnetta pohdittiin positiivisen pedagogiikan keinoin.

 

Toiminta vastasi monipuolisesti oppilaitosten tarpeisiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden osalta yhdistäen uudella turvallisuuden moninaisuuden ajattelun tavalla maailmoja ja virtuaalista pelillistämistä. Yhtenä toiminnan isona tavoitteena oli turvallisuusteemojen integroiminen arkeen osaksi turvallisuuskulttuurin ja oppilaitosten hyvinvoinnin kehittämistä tehden turvallisuudesta helpommin saavutettavan teeman.

Pohjan toiminnalle luo lainsäädäntöön, kuten lukiolaki ja työturvallisuuslaki, jotka asettavat vaatimuksia oppilaitosten turvallisuudelle. Opetushallituksen ohjeet täydensivät tätä viitekehystä.  Virtuaaliset mahdollisuudet ja sosiaalinen media valittiin työskentelyn välineeksi digitalisoituvassa nuorten lukioarjessa. Turvallisuus nähtiin osana hyvinvointia, ja hyvinvointi puolestaan osana turvallisuutta. Turvallinen oppimisympäristö ja erityisesti sosiaalinen turvallisuus oppitunnilla luo opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä itse oppimiseen.

Toiminta toteutettiin osana OPH: n rahoittamaa TurvaX -hanketta. TurvaX-hankkeen blogin löydät osoitteesta https://blogit.sasky.fi/turvax/ ja podcastit, esimerkiksi https://podcast.show/turvax/#/