Tutoropettajat ja Uudet lukutaidot näkyväksi
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Robotiikka
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Laakso Matleena
Ajankohta: 18.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Tutoropettajat ja Uudet lukutaidot näkyväksi
Pirttinokka Nina Tutoropettaja, kieltenopettaja  at Tampereen kaupunki


Huttu Aleksi , Tutoropettaja, luokanopettaja
Tampereen kaupunki

Inkeroinen Jyrki , Tutoropettaja, luokanopettaja
Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki, Pirttinokka Nina
Pirttinokka Nina , Tutoropettaja, kieltenopettaja
Tampereen kaupunki

Salonen Antti , Tutoropettaja, luokanopettaja
Tampereen kaupunki

Urhonen Pyry , Tutoropettaja, luokanopettaja
Tampereen kaupunki

 

Olemme kiinnostunut osallistumaan ITK-konferenssiin ja haluaisimme esitellä käytännön kokemuksia aiheesta "Uudet lukutaidot näkyväksi". Uudet lukutaidot näkyväksi -hankkeen alusta ja sivustot sisältöineen julkaistaan 13.12.2023 Tampereella. Mediataidot, digitaalinen osaaminen ja ohjelmointiosaaminen ovat keskiössä näissä sisällöissä ja vuoden 2024 aikana näiden näkyväksi tuominen kouluihin alkaa viiden tutoropettajan tuella. Tämä aihe käsittää siis konkretian tuomisen esiin ja niiden integroinnin koululuokkaan. Erityisesti keskitymme siihen, miten erilaiset teemapajat voivat toimia avaintekijöinä tässä kehityksessä. Esitämme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten uusia lukutaitoja voidaan opettaa eri luokka-asteille. Osoitamme, kuinka teemapajat, kuten ohjelmointipajat , mediapajat ja digitaalisen osaamisen pajat, voivat tarjota oppilaille mahdollisuuden harjoitella, oppia ja soveltaa uusia taitojaan. Tutoropettajat tarjoavat omaa osaamistaan keskiviikkoisin kouluille ja ovat varattavissa koulun/opettajien tarpeen mukaan. Tarkastelemme kouluyhteisön osallistamista ja kuinka opettajat voivat hyödyntää näitä pajoja opetuksessaan ennen ja jälkeen pajapäivän. Käsittelemme myös tutoropettajien roolia teemapajoissa ja kuinka he voivat toimia opettajien tukena sekä oppilaiden apuna uusien lukutaitojen kehittämisessä.