Simulaatiot ja monialainen yhteistyö
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 18.4.2024 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammattikorkeakoulu: Opettajat
  • Erityisopettajat

Salmi Anssi Lehtori  at Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK


Salmi Anssi , Lehtori
Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Åker Ari-Pekka , Lehtori
Metropolia ammattikorkeakoulu

Simulaatiota on perinteisesti käytetty muun muassa terveydenhoidon, ilmailun ja sotilaskoulutuksen aloilla. Simulaatiot eivät kuitenkaan ole vain tiettyjen alojen yksinoikeus, vaan ne soveltuvat alalle kuin alalle! Tule kuulemaan miten simulaatiot voivat mullistaa opetuksen omalla alallasi!  
 

Myös yhteistyön merkitys eri simulaatioalojen välillä on ratkaiseva, sillä se avaa ovet uusille ulottuvuuksille oppimisessa ja kehityksessä. Simulaatioiden monialainen yhteystyö on erittäin hedelmällistä, sillä usein eri simulaatiotoimijat kamppailevat samojen ongelmien parissa. Miten tätä yhteystyötä voidaan tehdä ja kehittää? Entä haluaisitko itse kuulua simulaatio-osaajien kansalliseen ja/tai kansainväliseen osaajarinkiin? Tule jakamaan ajatuksia ja kuuntelemaan miten tämä on mahdollista.  

Esiintyjinä toimivat simulaatioiden väitöskirjatutkija Anssi Salmi, Aalto yliopistosta sekä kokenut simulaatioalan huippuosaaja Ari-Pekka Åker Metropolia ammattikorkeakoulusta.