Innokas: Kohti digipedagogista kehittäjätoimijuutta – DigiErko in action!
digipedagogiikka erikoistumiskoulutus Innokas kehittäjätoimijuus
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Korhonen Ari
Ajankohta: 18.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Innokas: Kohti digipedagogista kehittäjätoimijuutta – DigiErko in action!
Korhonen Tiina vastuukouluttaja, yliopistonlehtori  at Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Innokas-verkosto


Karme Sorella , projektipäällikkö
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Innokas-verkosto

Korhonen Tiina , vastuukouluttaja, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Innokas-verkosto

Lagerstedt Sanna , DigiErko-alumni, opetusteknologian pedagoginen asiantuntija
Ruskon kunta

Markkanen Minna , DigiErko-alumni, lehtori
LAB-ammattikorkeakoulu

Pihlaja Päivi , DigiErko-opiskelija, varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija
Rovaniemen kaupunki

Mikä Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (DigiErko)-erikoistumiskoulutus on? Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet ja millaista kehittämistoimintaa opettajat toteuttavat osana koulutusta? Tämän esityksen aikana kuulet koulutuksen digitaalisen todellisuuden ulottuvuuksista ja kehittäjätoimijuutta tukevista sisällöistä. Pääroolissa esityksessä ovat koulutukseen osallistuneiden opettajien tarinat koulutuksesta sekä eri kouluasteilla toteutetuista kehittämisprojekteista ja niiden vaikuttavuudesta.

Esityksen kohderyhmänä ovat kaikkien kouluasteiden opettajat ja rehtorit sekä kuntien ja kaupunkien opetuksen kehittämisestä vastaavat henkilöt.