DigiOne: Oppimisen uusi ekosysteemi
DigiOne: Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne: Oppimisen uusi ekosysteemi
Maarit Nyqvist


Jukka Manninen
Lahden kaupunki

Lampinen Jarkko , Palveluesihenkilö
Jyväskylän kaupunki

Posterin pdf-versio

DigiOne on oppimisen ja koulutuksen järjestelmät yhteen kokoava digitaalinen palvelualusta. DigiOnen palveluilla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan tehokkaasti laadukkaita koulutuksen palveluita.

Digitaaliselle palvelualustalle kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajan ja hallinnon tarvitsemat tiedot, järjestelmät ja palvelut käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. 

DigiOne on Vantaan kaupungin käynnistämä hanke, jossa on mukana Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera. Hanke kestää vuodesta 2019 vuoden 2023 loppuun ja tänä aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Hanketta rahoittaa kuntien lisäksi Business Finland. Hankeajan jälkeen palveluiden kehittämistä koordinoi Kuntien Tiera yhteistyössä kuntien kanssa.