Ohjauksen uudet virtuaaliset polut
Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 17.00 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Kiikeri Pia Lehtori  at Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu pia.kiikeri@haaga-helia.fi 0404887196


Alasalmi Tuija , Lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi 0404887216

Bask Sini , Lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
sini.bask@haaga-helia.fi 0469227586

Kiikeri PIa , Lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
pia.kiikeri@haaga-helia.fi 0404887196

Olipa kerran virtuaalipedagogi. “Haluaisinpa jo tietää, miltä taikakangas näyttää”, virtuaalipedagogi mietti ja päätti lähteä näkyvään maailmaan elävien ihmisten pariin testaamaan luomiaan VR-oppimisympäristöjä.  

Haluamme tässä toimintatuokiossa tarjota mahdollisuuden tutustua VR-ympäristöjen suunnitteluprosessiin ja prosessin tulosten esittelyyn. 

ITK-messujen pilotointityöpajoissa pedagogin VR-oppimisympäristöissä vieraili paljon ihmisiä, joilta virtuaalipedagogi kollegoineen sai paljon rikastavaa, innostavaa ja VR-oppimisympäristöjä rakentavaa palautetta. “VR-oppimisympäristöistä koko valtakunta tulee hyötymän”, virtuaalipedagogi riemuitsi. 

Yleisöllä on toimintatuokiossamme mahdollisuus kokeilla ympäristöjä ja osallistua niiden kehittämiseen. Ympäristöt ovat tulossa kaikkien ammatillisen koulutuksen kentän opettajien ja opiskelijoiden saataville. 

“Opiskelija on taatusti kyllin viisas näkemään kankaan“, tuumi virtuaalipedagogi. Saadakseen tästä täyden varmuuden, virtuaalipedagogi halusi kuitenkin kokeilla, miten toiset pedagogit kokevat VR-ympäristöissä seikkailemisen.  

Toimintatuokion rakenne: 

Aluksi enintään 10 minuutin alustus aiheeseen ja tuokion tavoitteisiin “Miltä virtuaaliympäristöt näyttävät eri toimijoiden silmin?” 

Yhdessä kutomisen ansioista heidän virtuaalisissa kankaissaan oli ihmeellinen taika: niissä valmistetut maailmat olivat niin hienoja, että niitä nähdäkseen ei täytynyt olla erityisen viisas, vaan näkymättömästä tuli kolmiulotteista ja koettavaa tavalla, johon kuka tahansa saattoi päästä niistä osalliseksi. 

Alustuksen jälkeen osallistujat jakautuvat kolmelle rastille, joissa kussakin on yksi esittäjistä ohjaamassa. Jokaisella on mahdollisuus vierailla kaikilla rasteilla. 

Mitä - rastilla osallistujat saavat kokeilla 360-kuviin perustuvia skenaarioita omilla laitteillaan.  

Miten - rastilla näytämme, miten suunnittelu on tehty ja osallistujat saavat halutessaan kokeilla pedagogisen käsikirjoituksen työstämistä virtuaalialustalle.
  

Missä - rastilla osallistujat saavat kokeilla Oculus Quest-virtuaalilasien avulla skenaariosisältöjä, joissa on luotu erillinen tehtäväpolku HOKS-keskustelun etenemisestä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta.  

“Kerrassaan verraton kokemus!“, totesivat sekä virtuaalipedagogi tiimeineen että työpajaan osallistujat. Ja näin virtuaalipedagogin VR-oppimisympäristöistä tuli entistä ehompia. Lopulta VR-oppimisympäristöt tulivat koko kansakunnan yhteiseen käyttöön. Ja niin he elivät onnellisina ja kolmi/moniulotteisina virtuaalielämänsä loppuun asti. Sen pituinen se. Ja tosipa se on. 

Lopuksi yhteenveto noin 5 minuuttia, ja osallistujat saavat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia jonkin digitaalisen sovelluksen kautta.