Monenlaiset MOOC:it opetuksessa
Monenlaiset MOOC:it opetuksessa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Ruokamo Heli
Ajankohta: 7.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Tolonen Tomi Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea - ammattikorkeakoulu tomi.tolonen@laurea.fi 0504143794


Pekkarinen Virve Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea Ammattikorkeakoulu oy virve.pekkarinen@laurea.fi +358504901919

Tolonen Tomi Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea Ammattikorkeakoulu tomi.tolonen@laurea.fi 0504143794

Esitysdiat

MOOC (massive open online course) eli suuri ja avoin verkkokurssi on käsite, joka on herättänyt viime vuosina sekä Suomessa että kansainvälisesti paljon huomiota. MOOCeja tarjoavat niin eri maiden korkeakoulut kuin MOOCeihin erikoistuneet palveluntarjoajat, kuten Coursera, edX, Udacity, ja Khan Academy. Esityksessämme pureudumme MOOC:ien erilaisiin tyyppeihin, ominaisuuksiin sekä sovellusmahdollisuuksiin opetuksen näkökulmasta. Esittelemme kolme erilaista MOOC:ia ja keskitymme erityisesti uuteen pelilliseen gMOOC:iin. Pohdimme MOOC:ien tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita. Syvennymme erityisesti uuden tyyppisen gMOOC:in, eli pelillistetyn MOOC:in mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin sekä sovelluskohteisiin. Pyrimme vastaamaan esityksessämme kolmeen MOOC:eihin liittyvään pääkysymyksen: Mitä, miten ja miksi? Käsittelemme myös MOOC:eja kohtaan esitettyä kritiikkiä ja miten MOOC:it voisivat tulevaisuudessa vastata niitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja palvella kohderyhmiään paremmin. Esittelemme myös konkreetin esimerkin uudesta gMOOC:ista, joka on rakennettu Canvas- oppimisalustalle.