Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Mistä on opettamista, oppimista ja hyvinvointia tukevat ympäristöt tehty?
Hybridiopetus Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 7.10.2022 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Mistä on opettamista, oppimista ja hyvinvointia tukevat ympäristöt tehty?
Mäkelä Tiina Postdoctoral Researcher  at Jyväskylän yliopisto tiina.m.makela@jyu.fi 0408054784


Mäkelä Tiina Postdoctoral Researcher  at Jyväskylän yliopisto tiina.m.makela@jyu.fi 0408054784

Mistä on opettamista, oppimista ja hyvinvointia tukevat ympäristöt tehty? Kuinka osallistaa opettajia ja oppijoita niiden suunnittelussa? Tällä foorumilla esitellään oppimisympäristöjen yhteissuunnittelun tueksi kehitettyä tutkimuspohjaista viitekehystä ja työkaluja. Viitekehys ohjaa suunnittelemaan psykososiaalisia, fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, jotka tasapainoittavat joustavasti ja toimivasti yhteisöllisyyttä yksilöllisyydellä, mukavuutta terveydellä ja uudenaikaisuutta perinteisyydellä. Yhteissuunnittelun pohjana käytetään kyselyä, jonka avulla kartoitetaan, kuinka tärkeänä osallistujat pitävät tiettyjä oppimisympäristön ominaisuuksia ja kuinka hyvin kyseiset ominaisuudet huomioidaan heidän nykyisissä ympäristöissänsä. Kyselyn tulosten pohjalta tunnistetaan seikkoja, joihin olisi erittäin tärkeä kiinnittää huomiota oppimisympäristöjen suunnittelussa. Kyselyn avulla voidaan myös arvioida, kuinka hyvin ympäristöjen (uudelleen)suunnittelu on onnistunut.

Lukuvuonna 2021–22 oppimisympäristöjen tutkimukseen ja suunnitteluun on osallistunut päiväkotien, alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden edustajia yhteensä yhdeksästä oppilaitoksesta. Tulokset osoittavat esimerkiksi ympäristöjen tilavuuden ja meluttomuuden tärkeyden sekä opetusoppimisvuorovaikutukselle että hyvinvoinnille. Toivottiin monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia menetelmiä, tiloja ja välineitä samoin kuin helppoa mukautuvuutta ja muunneltavuutta. Oppimisympäristöjen avoimuuden sijaan korostettiin esimerkiksi pienryhmätyöskentelyn ja lepohetket mahdollistavien vetäytymisen tilojen merkitystä. Toisaalta myös vapaamuotoisia kohtaamisen tiloja arvostettiin. Siinä missä teknologisten laitteiden ja ohjelmien saatavuuden nähtiin olevan kunnossa, teknologisen infrastruktuurin toimivuudessa ja tarjolla olevassa tuessa nähtiin olevan parantamisen varaa. Tuloksia hyödynnetään yksittäisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tuotetaan myös tutkimuspohjaisia suunnitteluperiaatteita yleisemmin oppimisympäristön suunnittelun tueksi.