Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti
kieltenopetus laajennettu- ja virtuaalitodellisuus Yhteistyö
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Heikki Mäenpää
Ajankohta: 2.12.2021 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)

Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti
opettajankouluttaja  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu


Virtuaalitilan rakentaminen yhteisöllisenä projektina lukion englannin opintojaksolla (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa ympäristössä) yheistyössä yhteistyökumppanin kanssa

Tavoitteet

- Jalkauttaa lukion uuden opetussuunnitelman hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen sisältöjä opiskelijoille omien ajatteluprosessien, ideoiden yhdessä työstämisen ja immersiivisten kokemusten keinoin.

- Tukea ryhmäytymistä sekä oman identiteetin rakentamista projektityöskentelyn avulla. Työskentelyn aikana opiskelijat perehtyvät omiin ja toistensa vahvuuksiin.

- Kehittää opiskelijoiden ITK-taitoja ajantasaisella ja kiinnostavalla sisällöllä. Tutustuttaa oppilaita virtuaalitilojen ja -kokemusten maailmaan ja mahdollisuuksiin.

- Mahdollistaa kielitaidon monipuolinen kehittäminen tavalla, jossa kielenoppimisen eri osa-alueet nivoutuvat luontevasti toisiinsa.

- Tarjota eritasoisille opiskelijoille onnistumisen mahdollisuuksia englannin kielen parissa.

- Virtuaaliympäristön suunnitteluja ja toteutus oppimistavoitteiden näkökulmasta.

- Kokemus yhteisöllisestä ja immersiivisestä tilasta ja siinä opiskelusta.

- Yritysyhteistyö osana lukiokurssin toteuttamista.

 

Projektityön tavoite

Projektin aikana paneudutaan uudenlaiseen yritysyhteistyössä toteutettavaan malliin, jossa opiskelijat tuottavat virtuaalisen opiskeluympäristön. Ympäristön opiskelusisällöt liittyvät englannin kurssin sisältöihin ja tavoitteena on, että toiminta yhdessä rakennetussa ympäristössä on kokemuksellista. Tilan teema pohjautuu lukion opetussuunnitelman laaja-alaisiin sisältöihin ’hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen’.