Lukion mapathon-mallilla humanitaarista apua ja merkityksellisyyttä oppimiseen
Etäopetus geomedia medialukutaito Yhteistyö

Lukion mapathon-mallilla humanitaarista apua ja merkityksellisyyttä oppimiseen
tutkijatohtori  at Helsingin yliopisto


Ehdotamme toimintasessioon mapathon-kartoitustapahtumaa. Siinä luodaan paikkatietoaineistoa joukkoistetusti, eli piirretään maailmaa kartalle. Toimintasessiossa kokeillaan ohjaajan johdolla kartoittamista humanitaarisessa mapathon-sessiossa mallin esittelypuheenvuoron ja demon jälkeen. Osallistujat saavat sessiosta mukaansa ohjeistukset, joiden avulla mapathonin toteuttaminen onnistuu omassa koulussa joko yhden tai useamman luokan yhteisenä tapahtumana, esimerkiksi kaksoistunnilla tai teemapäivän ohjelmana - tai vaikkapa yhteistyössä naapurikoulun kanssa.

Pedagogista mapathon-mallia kehitetään parhaillaan valtakunnallisesti lukioille ja yliopisto-opiskelijoille innovatiiviseksi oppimisen menetelmäksi, joka edistää humanitaarisen avun keinoin ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Mapathonien hyödyntäminen opetuksessa syventää lukiokurssien sisältöjä ja tuo merkityksellisyyden tunnetta sekä konkreettista apua kriisialueille. Mapathonissa opiskelija oppii geomedialukutaitoja eli kartoituksen ja kartanpiirtämisen perusteet sekä ymmärtää kartoitukseen liittyviä virhelähteitä ja oppii arvioimaan kartan laatua ja luotettavuutta.

Lukion maantieteen opinnot ovat muovautuneet kohti laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä globaalissa mittakaavassa. Uuden opetussuunnitelman keskeisiä teemoja ovat ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen, muuttuva maailma ja sen alueelliset ongelmat ja kehitys sekä riskien hallinta ja niihin varautuminen.  

Mapathon-malli lisää lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Maantieteen opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen puolella maantieteen opettajaopiskelijat voivat saada opintopisteitä vetämällä joko lähiopetuksena tai etäyhteyden kautta mapathonin johdannon ja ohjeistuksen lukioluokille. Näin lukio-opettajat saavat käytännön tukea uuden pedagogisen mallin käyttöönottoon oppitunneillaan.