Kiva ko on kielissä yhteistyötä
Hyvät käytänteet kieltenopetus Yhteistyö

Kiva ko on kielissä yhteistyötä
Lehtori  at Seinäjoen ammattikorkeakoulu


KIVAKO-kielihankkeen taustalla on Suomen heikko tilanne kielivarannon suhteen. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan lähinnä ruotsia ja englantia. OKM:n rahoittama KIVAKO-hanke (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) reagoi tilanteeseen käynnistämällä mittavan, valtakunnallisen kielihankkeen, jossa on mukana on 18 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa. Opintojaksot tuotetaan DigiCampuksen Moodle-alustalle.

Tarve hankkeelle on ilmeinen, koska Suomessa on korkeakouluja, joissa tarjolla ei ole muita kieliopintoja, kuin ruotsia ja englantia. Hankkeessa laaditaan virtuaaliopintoja 10 kieleen, viittomakieleen ja e-tandemiin. Innovatiivisessa eTandemissa kieltä ja kulttuuria opitaan tandem-parin kanssa virtuaaliympäristössä.

Hankkeessa on pilotoitu syksyllä 2019 kahdeksan eri kielen virtuaaliopintojaksoa ja pilottiopintojaksotarjonta laajenee keväällä 2020.

Esittelemme saksan-osahankkeen virtuaaliopintoja, joita tuotetaan 24 opintopistettä. Moduulikokonaisuuksia laaditaan korkeakouluopettajien yhteistyönä tasoille A1-C1. Opintojaksoilla on yksilötehtävien lisäksi pelillisyyttä, vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken, oppijan ohjaamista verkossa ja osallistujien sitouttamista.

Syksyllä 2019 pilotoitiin saksan A1-tason opintojakso sekä B1-B2 tason moduuleja. Vastuuopettajien kokemukset ovat olleet vaihtelevia.  Kerromme, mikä onnistui ja mikä ei mennyt ihan kuten piti.

Opettajien välinen yhteistyö ja suunnittelu on ollut innostavaa, motivoivaa ja opettavaista. Hankkeessa on jokaiselle osa-hankkeelle nimetty digimentorit, jotka auttavat digitaalisten oppimistehtävien laadinnassa ja haastavat toimijoita kehittämään omia digipedagogisia ongelmanratkaisutaitojaan.

Tavoitteenamme on saada myös opiskelijamme innostumaan vuorovaikutteisista virtuaalikieliopinnoista ja valitsemaan muitakin kieliä kuin englantia.