Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
elämyksellinen oppiminen oppijalähtöisyys Virtual Environments
Location: Kavaljeeri -
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 5:15 PM (1 hour 15 minutes)
Target group: Class teachers

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu teija.paavilainen@uef.fi


Kulmalainen Mikko
Kulmalainen Mikko IT-asiantuntija  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu mikko.kulmalainen@uef.fi

Nyyssönen Kimmo
Nyyssönen Kimmo Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto kimmo.nyyssonen@uef.fi

Paavilainen Teija
Paavilainen Teija Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto Rantakylän normaalikoulu teija.paavilainen@uef.fi 0504146526

Räty Sini
Räty Sini Lehtori, matematiikka  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu sini.raty@uef.fi

Sarajärvi Mikko
Sarajärvi Mikko IT-asiantuntija  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu mikko.sarajarvi@uef.fi

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen.   

Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiksi Viewmaster, Google Cardboard, HTC Vive ja Oculus Go). Sisältöä myös tuotetaan yhteisöllisesti mm. Thinglinkin avulla. Oppimisen sisällöt linkittyvät esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä historiaan. Toimintasessiossa yhdistyvät sekä tekninen että pedagoginen osaaminen, mukana oppimistapahtumaa ohjaamassa ovat IT-alan asiantuntijat sekä luokan- ja aineenopettajat.