Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on 20. maaliskuuta 2019 klo 10.00.00 +0200
Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
elämyksellinen oppiminen oppijalähtöisyys Virtuaaliympäristöt
Paikka: Kavaljeeri -
Ajankohta: 21.3.2019 16.00 - 17.15 (1 tunti 15 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu teija.paavilainen@uef.fi


Kulmalainen Mikko
Kulmalainen Mikko IT-asiantuntija  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu mikko.kulmalainen@uef.fi

Nyyssönen Kimmo
Nyyssönen Kimmo Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto kimmo.nyyssonen@uef.fi

Paavilainen Teija
Paavilainen Teija Lehtori, luokanopettaja  at Itä-Suomen yliopisto Rantakylän normaalikoulu teija.paavilainen@uef.fi 0504146526

Räty Sini
Räty Sini Lehtori, matematiikka  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu sini.raty@uef.fi

Sarajärvi Mikko
Sarajärvi Mikko IT-asiantuntija  at Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu mikko.sarajarvi@uef.fi

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen.   

Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiksi Viewmaster, Google Cardboard, HTC Vive ja Oculus Go). Sisältöä myös tuotetaan yhteisöllisesti mm. Thinglinkin avulla. Oppimisen sisällöt linkittyvät esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä historiaan. Toimintasessiossa yhdistyvät sekä tekninen että pedagoginen osaaminen, mukana oppimistapahtumaa ohjaamassa ovat IT-alan asiantuntijat sekä luokan- ja aineenopettajat.