Turvallisesti digiaikaan: Tietosuojan ja tietoturvan merkitys perus- ja lukio-opetuksessa
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Paakkinen Jouni
Ajankohta: 18.4.2024 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Turvallisesti digiaikaan: Tietosuojan ja tietoturvan merkitys perus- ja lukio-opetuksessa
Heino Teemu eritysasiantuntija  at Porin kaupunki, sivistystoimiala


Heino Teemu , erityisasiantuntija
Porin kaupunki Sivistystoimiala

Kulhomäki Otto , tietohallintokoordinaattori
Kuopion kaupunki, tietohallinto

Opetuksen digitaalinen kehitys kulkee käsi kädessä tietosuojan ja tietoturvaan liittyvien vaatimusten kanssa. Tietosuojan osalta linjauksia ja vaatimuksia on opetuksen järjestäjien osalta tarkennettu ja kybertoimintaympäristössä on tapahtunut viime aikoina muutoksia, jotka vaativat tietoturvan osalta reagoimista myös kunnallisilta toimijoilta. 


Perus- ja lukio-opetuksessa vaatimuksiin pitää suhtautua erityisellä vakavuudella, koska toiminnassa käsitellään laajamittaisesti oppivelvollisuusikäisten tietoja tietoteknisissä ympäristöissä. Toimintaympäristöön kuuluu koulun tarjoamat sekä kotona käytettävät laitteet, oppimisympäristöt, verkot, tiedolla johtamiseen ja analytiikkaan liittyvä tietojen kerääminen ja nyt uusimpana asiana tekoälyn käyttö opetuksessa.


Tietosuojaviranomainen on viime aikoina aivan aiheellisesti tiukentanut erityisesti yhdysvaltalaisten pilvipalvelujen opetuskäytön linjauksia, pakottaen koulutuksen järjestäjiä päivittämään ja parantamaan käytäntöjään. Tässä esityksessä kerrotaan, mitä asioita perus- ja lukio-opetuksen järjestäjien tulee huomioida rakentaessaan ja ylläpitäessään turvallista digitaalista toimintaympäristöä nykytilanteessa. Esityksessä tuodaan esiin kahden ison opetuksen järjestäjän, Kuopion ja Porin näkemystä asiasta. Lisäksi saadaan hyvä käsitys valtakunnallisesta ja eurooppalaisesta tilanteesta.

Esityksen tyyli on käytännönläheinen ja osallistujat saavat selkeitä suosituksia, mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita pitäisi huomioida työntekijöiden henkilökohtaisella sekä yleisesti organisaation tasolla. Lähestymistapa on oppivelvollisuuskoulutusta tarjoavan julkisen organisaation, ei tietosuoja- ja tietoturvapalveluja tarjoavan yrityksen. Osallistujat saavat esityksen materiaaleissa käyttöönsä selkeän listan suosituksista liittyen erilaisiin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin, joita oppivelvollisuusopetusta järjestävän organisaation tulee ottaa huomioon toiminnassaan.