KKV Kampus – Oppimisalusta kuluttajansuojan osaamisen edistämisessä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 18.4.2024 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Mäntylä Taina Johtava asiantuntija  at KKV


Laaksonen Suvi-Tuuli , Asiantuntija
KKV

Mäntylä Taina , Johtava asiantuntija
KKV

Foorumiesityksessä esittelemme, miten viranomainen voi käyttää oppimisalustaa. Olemme rakentaneet ratkaisun, jolla pyrimme vastaamaan kuluttajaosaamiseen liittyviin osaamisen haasteisiin ja nostamaan osaamistasoa yhteiskunnassa. Uskomme, että digitaaliset oppimisaineistot auttavat kuluttajansuojan oppimisessa sekä formaalissa koulutuksessa että jatkuvassa oppimisessa. Tavoittelemme oppimisaineistoilla sitä, että Suomessa on tulevaisuudessa osaavia yrittäjiä ja tietoisia kuluttajia.

Digitalisoituvassa toimintaympäristössä on tärkeää päivittää kuluttajakauppaan liittyvää osaamista jatkuvasti. Tämä pätee niin yrityksiin kuin kuluttajiin. Digitaalinen oppimisalustamme on vastaus tähän tarpeeseen, tarjoten oppimisen mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisalustalla on kolme kurssitasoa: perus-, jatko- ja soveltavat kurssit. Tämä mahdollistaa oppijoiden etenemisen osaamisen kehittämisessä omien tarpeidensa mukaisesti. Kaikki kurssitasot perustuvat mikrokoulutusajatteluun, joka mahdollistaa lyhyet, 5–20 minuutin mittaiset koulutukset. Tämä vastaa nykypäivän oppimistarpeisiin, joissa aika ja paikka voivat vaihdella.

Tarjoamme foorumille esitystä, jossa

  • kerromme viranomaisen perustaman oppimisympäristön käyttöönotosta 

  • esittelemme, miten oppimisalusta soveltuu yleissivistävän, toisten asteen ja korkea-asteen koulutukseen sekä jatkuvan oppimisen käyttöön 

  • esittelemme kuluttajansuojan oppimiseen kehittämämme pedagogisen polkumallin 

  • kerromme, miten käytämme Moodlea ja H5P-teknologiaa interaktiivisine oppimateriaaleineen ja testeineen

  • pohdimme, miten teknologiaa voi käyttää tehokkaasti oppimistavoitteiden saavuttamiseen

  • annamme esimerkkejä, miten olemme hyödyntäneet palvelu- ja oppimismuotoilua sisältöjemme luomisessa.

Pohdimme esityksessä myös sitä, mikä merkitys käyttäjätestauksella on oppimiskokemuksen käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden lisäämisessä. Oppimisalustamme on luotu yhteistyössä oppimisen asiantuntijoiden ja oppijoiden kanssa. Tämä on tuonut oppimateriaaleihimme ihmislähtöisyyttä ja edistänyt sitä, että sisältömme vastaa käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittäminen on ollut avainasemassa alustan rakentamisessa, ja olemme olleet vuoropuhelussa käyttäjiemme kanssa kursseja suunnitellessamme.

Odotamme innolla mahdollisuutta esitellä kokonaisuutta ja sen toteutusta ITK-konferenssissa ja jakaa kokemuksemme jatkuvan oppimisen mahdollistamisesta digitalisoituvassa maailmassa.