Pakoteekki – Opiskelijoiden kokemuksia lääkkeiden toimittamisen pedagogisesta pakohuoneesta
Pakoteekki – Opiskelijoiden kokemuksia lääkkeiden toimittamisen pedagogisesta pakohuoneesta
Oppimisympäristöt

Siitonen Piia Yliopistonlehtori, FaT  at Itä-Suomen yliopisto


Kouhia Marianne , Proviisoriopiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Martikainen Maria , Proviisoriopiskelija
Itä-Suomen yliopisto

Sepponen Kati , Yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto

Siitonen Piia , Yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto

Posterin pdf-versio

Pedagogisessa pakopelissä yhdistyvät oppiminen, pelillisyys ja ryhmässä toimiminen. Pelissä on ennalta määritellyt osaamistavoitteet, joiden toteutumista lopussa myös arvioidaan. Tehtävien vaikeustason ja loogisuuden testaamiseksi pelin pilotoiminen opiskelijoilla on tärkeää.

Tavoitteena oli pilotoida proviisoriopiskelijoiden lukuvuoden 2021–2022 Projektityö-opintojaksolla suunnittelema ja toteuttama lääkkeen toimittamiseen, lääkehoitoon ja -neuvontaan sekä lääkityksen tarkistamiseen liittyvä pedagoginen pakohuone, Pakoteekki. Pilotoinnin tavoitteena oli saada tietoa tehtävien soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä testata pelihuoneen ja pelin ohjaamisen toimivuutta.

Pilotointiin osallistui neljä neljän hengen ryhmää keväällä 2022. Osallistujat (n=16) olivat farmasian toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka olivat lähdössä ensimmäiselle opetusapteekkiharjoittelujaksolleen keväällä 2022. Jokaiseen pilottikertaan kuului varsinaisen pakohuonepelin lisäksi lyhyt alustus, jossa kerrottiin pelin taustatarina ja osaamistavoitteet sekä pelin jälkeen lyhyt loppukeskustelu osaamistavoitteiden toteutumisesta. Lopuksi osallistujilta kerättiin palaute sähköisellä kyselylomakkeella. Ohjaajina piloteissa toimivat Projektityö- opintojakson opiskelijat.

Kaikki pilottiryhmien opiskelijat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että pakopelin käsikirjoitus oli toimiva ja pakohuone oli hyvin rakennettu ja motivoi pelaamaan. Pilottiin osallistujat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että opiskelu pakopelin muodossa oli mieluisaa ja pakopelejä tulisi käyttää enemmän farmasian opinnoissa. Avoimissa vastauksissa moni opiskelija kertoi Pakoteekin vahvistaneen luottamusta omiin taitoihin ennen työelämäharjoittelujaksoa. 88 % opiskelijoista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että pakopelin ohjaaminen oli teknisesti onnistunutta. Pakoteekin tehtäviä muokattiin pilotointijakson aikana pilottiryhmien palautteen perusteella.

Pilotti auttoi Pakoteekin viimeistelemisessä kohderyhmälle sopivaksi. Pakohuonepedagogiikka ja pelillistäminen toimivat hyvin alalla tarvittavien taitojen ja työelämätaitojen opiskelussa. Opiskelijat kokivat opiskelun pakopelin muodossa mieluisaksi. Pakoteekki aiotaan ottaa laajempaan opetuskäyttöön keväällä 2023. Pakoteekista on jatkossa mahdollista kehittää uusia peliversioita sekä opiskelijoille että täydennyskoulutuksena jo työelämässä oleville ammattilaisille. 

Pakopelipedagogiikkaa voi hyödyntää kaikkien koulutusasteiden opetuksessa. Pedagogiset pakopelit tuovat oppimiseen motivaatiota, vaihtelua ja iloa. Kokeile ja innostu itsekin!