Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 6.10.2022 15.45 - 16.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt

Kaikilla on oikeus oppia - opetusteknologiat saavutettavaksi
Keihäs Piia Projektipäällikkö  at Suomen eOppimiskeskus ry piia.keihas@eoppimiskeskus.fi 0408601494


Honkonen Kaisa toiminnanjohtaja  at Suomen eOppimiskeskus ry kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi 0505954573

Keihäs Piia Projektikoordinaattori  at Suomen eOppimiskeskus ry piia.keihas@eoppimiskeskus.fi

Saavutettavat palvelut ovat sellaisia, että niissä on otettu mahdollisimman monet erilaiset ihmiset ja erilaiset käyttötilanteet huomioon. Saavutettavuudella siis edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta. 

Vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa erityisesti julkishallintoja ja viranomaistahoja tekemään verkkosivuistaan ja -palveluistaan saavutettavia. Vaikka laki velvoittaakin vain tiettyjä tahoja edistämään saavutettavuutta, muidenkin organisaatioiden tulisi kiinnittää palveluissaan siihen huomiota. Suomessa yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavuuden huomioimisesta päivittäin, mutta lähes kaikille tulee elämässään tilanteita, joissa saavutettavuudesta on hyötyä. (Esimerkiksi auringon valo voi pimentää näyttöä, videon ääniä ei kuule hälyisässä tilassa tai stressi vaikeuttaa keskittymistä.)

Nykypäivänä erilaiset digitaaliset palvelut ovat isossa roolissa opetuksessa kaikilla kouluasteilla lapsista aikuisiin. Tuottamalla saavutettavia opetusteknologiaratkaisuja edistetään oppijoiden tasavertaista mahdollisuutta osallistua oppimiseen. Oppimismahdollisuuden esteenä ei saa olla heikentynyt kuulo, värisokeus, motoriset haasteet tai muut vastaavat vaikeudet.  

Näemme, että saavutettavuuden merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina huomattavasti. Siksi oli mielenkiintoista selvittää, millä tasolla on saavutettavuuteen liittyvä osaaminen suomalaisten opetusteknologiakehittäjien keskuudessa. Halusimme selvittää, millaisia asenteita ja oletuksia kehittäjillä on saavutettavuuteen liittyen. 

Tässä esityksessä esitellään saavutettavuuskyselyn ja -haastatteluiden tuloksia. Kysely on toteutettu kevään 2022 aikana ja siihen ovat vastanneet suomalaiset opetusteknologiaa kehittävät yritykset ja muuta tahot.