Mydata - yksilön ehdoilla osaamisen data arvoksi
Analytiikka ennakointi opintojen ohjaus Tekoäly tietoturva Yhteistyö Yksilöllinen oppiminen
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Jari Laru
Ajankohta: 3.12.2021 12.00 - 13.00 (1 tunti)

Mydata - yksilön ehdoilla osaamisen data arvoksi
CMO  at Headai


Jatkuva oppiminen on viime vuosina paljon puhuttu aihe ja teknologian ratkaisut ovat sen ytimessä. Osaamispohjaiset datamallit mahdollistavat osaamisvajeen ja koulutustarpeen näkyväksi tekemisen sekä tarkan osaamispohjaisen työmarkkina-analytiikan ihmisten, työpaikkojen, yritysten ja koulutuksen välillä. Malleja pystytään rakentamaan tekstimuotoisista tietomassoista yhdistäen tekoälyn eri menetelmiä, kuten luonnollisen kielen prosessointia ja itseorganisoituvaa oppimista.

Tämän Areenan osallistujaorganisaatiot; Tampereen korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu), Talous ja nuoret, Teknologiateollisuus, pääkaupunkiseudun 3AMK konsortio (Metropolian, Haaga-Helian, Laurean ammattikorkeakoulut) sekä Headai, kehittävät osaamisen digitaalisia palveluita yksilölle: nuorelle, tutkinto-opiskelijalle ja aikuiselle jatkuvan oppimisen tarpeisiin.  Palveluissa yhteistä on, että keskiössä on yksilö, hänen osaamisensa ja niistä rakentuva tekoälypohjainen digitaalinen osaamisprofiili, joka auttaa yksilöä mahdollisuuksien navigoinnissa - osaamisen tunnistamisessa, työelämätaitojen valmentajana, kohdennetun kurssitarjonnan suosittelijana, omaa osaamistasoa vastaavien työpaikkojen löytämisessä jne. 

Kukin Areenassa mukanaolija on kohdannut, pohtinut ja ratkaissut yksilölle keskeisiä datatalouden kysymyksiä ja pelisääntöjä; miten varmistetaan  turvallinen ja kestävä datatalous, läpinäkyvä päätöksenteko, turvataan yksilöt oikeudet omaan dataan, pidetään huoli että yksilölle kuuluu oikeus hallita tietojaan ja varmistetaan ettei dataekosysteemin heikoinkaan lenkki voi koitua yksilön harmiksi.

Erilaiset ratkaisut ovat keväällä 2020 jo käytössä, pilotteina tai laajemmin jalkautuneina. Kukin osallistuja alustaa oman ratkaisunsa ja keskustelussa yhdistetään yhteiset teemat, haasteet ja onnistumiset yleisölle. Mydata-asiat ovat uusia mutta koskettavat kaikkia. Yhtälailla globaalissa tekoälykeskustelussa on olennaista pohtia eurooppalaiseen arvomaailmaan sopivat ratkaisut ja ottaa vahvaa johtajuutta asioiden kehittämisessä. Haluamme siksi tuoda tämän teeman ITK-Areenalle, edelläkävijäryhmän pohdittavaksi. 

Esityksen tueksi mm seuraava materiaali https://clicinnovation.fi/wp-content/uploads/2019/02/Artificial-intelligence-reshaping-continuous-professional-development.pdf