Sinä osaat! Tytöt ja teknologia
ennakointi opintojen ohjaus Tytöt ja teknologia
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat


Aalto Markus
Aalto Markus Lehtori  at Oulun ammattikorkeakoulu markus.aalto@oamk.fi 0503532738

Kurttila Jukka
Kurttila Jukka Lehtori  at Oulun ammattikorkeakoulutu jukka.kurttila@oamk.fi 0505909674

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalien kautta. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa. 

Suomalaiset tytöt ovat maailman kärkeä luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa, mutta ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja teknologian aloille? Suomi on yksi Europan segregoituneimmista maista eli koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan. Tällä on valtava vaikutus taloudelliseen kilpailukykyyn ja kansantalouteen. Jos teknologia-aloilla työskentelisi yhtä paljon naisia ja miehiä, Euroopan bruttokansantuote voisi kasvaa jopa 9 miljardilla eurolla (Microsoftin tutkimus).

Hankkeen aikana on pidetty yhteisiä koulutuksia ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä tuotettu koulutus- ja opetusmateriaalia. Tytöille on järjestetty teknologiatyöpajoja sekä yritysvierailuja. Yritykset ovat olleet mukana järjestämässä teknologia-alan työelämään tutustumisjaksoja ja tästä tuotoksena on syntynyt TeknologiaTET-käsikirja. TeknologiaTET-käsikirja sisältää materiaalia ja tehtäviä, joiden avulla opinto-ohjaajat ja opettajat voivat tutustua segregaatioon ja teknologia-aloihin yhdessä oppilaiden kanssa. Tehtävien tekemisen voi hyvin aloittaa heti yläkoulun alussa. 

Hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksena naisten osaaminen tulee esille laajasti teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa koko Suomessa. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus koko kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

Hankkeessa on rakennettu Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -portaali, mikä toimii hankkeen kotipesänä. Portaalissa kaikki kohderyhmämme kohtaavat ja saavat tietoa teknologia-aloista. 

Osana posteriesitystä esitellään hankkeessa tuotettu TeknologiaTET-käsikirja sekä teemaan sopivia valmiita tehtäväpaketteja ja työpajamateriaaleja.