Kokeillen ja osallistaen kehittyvä toimintakulttuuri: rehtorit ja johtoryhmät muotoilijoina
johtaminen opetussuunnitelma Oppimisympäristöt palvelumuotoilu Yhteistyö
Paikka: Esityssali 36 -
Ajankohta: 3.12.2021 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Kokeillen ja osallistaen kehittyvä toimintakulttuuri: rehtorit ja johtoryhmät muotoilijoina
CEO  at Schoolday Designer Oy


Tule kuulemaan, miten osallistavan Edukata-palvelumuotoilumallin menetelmin koulu ja sen toimintakulttuuri muuttuvat koko työyhteisön voimin. Kerromme, minkälaisia askelia matkalla tulee ottaa ja mitä tulee huomioida. Kuulet, mitä kokeilujen avulla voidaan saavuttaa, mitä niistä on opittu ja mitä muutoksia kouluissa on tapahtunut. Käyttämämme menetelmän materiaalit ovat avoimesti lisensoituja ja kenen tahansa käytettävissä.

 

Opetussuunnitelmauudistukset vaativat uusia oppimisen ja opettamisen tapoja, yhdessä tekemistä ja oppimista myös koulun aikuisten kesken. Toimintakulttuurin uudistaminen vaatii myös uudenlaista johtamista. Se edellyttää koko koulun henkilökunnan ja oppilaiden ottamista mukaan toiminnan suunnitteluun. Tarvitaan myös runsaasti ymmärrystä yhteisestä haasteesta, tilaa ja aikaa ideoida uusia ratkaisuja, paikkoja jakaa ajatuksia, käydä runsauttavia keskusteluita ja tehdä ohjattuja kokeiluja. 

 

Olemme kouluttaneet Edukata-mallilla monien koulujen johtoryhmiä viime vuosina. Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntautunut palvelumuotoilun malli. Koulutuksen avulla osallistujat ovat saaneet välineitä kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, johtamista, oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja kokeilukulttuuria. Koulutuksemme on opetushenkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta ja siihen on osallistunut peruskoulujen ja lukioiden johtoryhmiä eri puolilta Suomea.

 

Koulutuksessa osallistujat saivat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi he perehtyivät Edukatan mukaisiin osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen, käyttäjälähtöisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Lähipäivien välillä koulujen johtajat työskentelivät oman koulunsa opettajien ja oppilaiden kanssa kartoittaen koulunsa kehittämishaasteita sekä muotoillen, suunnitellen ja kokeillen koulutuksen aikana kehittämäänsä ratkaisuehdotusta. Koulutuksen aikana johtajat olivat toisiinsa yhteydessä LifeLearn-mobiilipalvelun kautta, jolloin vertaistuki sekä mentorien tuki oli heidän tukenaan aina tarvittaessa.