Digitaalisen pedagogiikan ketterä kehittäminen
Etäopetus Hyvät käytänteet johtaminen opettajuus tutorointi Yhteistyö
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Arra Olavi
Ajankohta: 3.12.2021 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattoritTapio Emilia
Tapio Emilia Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Helsingin kaupunki emilia.tapio@edu.hel.fi 0415411018

Syksyllä 2018 ammatillisessa oppilaitoksessamme valittiin kuusi opettajaa kehittämään digitaalista pedagogiikkaa 100 %:n työajalla. Toiminnan rakentamisen pohjana ovat olleet opettajien tarpeet ja toiveet sekä organisaatiomallin, kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja ammatillisen koulutuksen reformin asettamat vaatimukset. Toimintaa arvioidaan ja muovataan ajankohtaisten ja muuttuvien tarpeiden mukaiseksi jatkuvan palautteen, yhteistyön ja digitaalisen pedagogiikan käytön pohjalta.

Esittelemme ketterän kehittämisen mallia digitaalisen pedagogiikan edistämisessä koulutusorganisaatiossa ja poikkeusajan mukanaan tuomia muutoksia toimintaan. Esittelemme myös digitaalisen pedagogiikan tiimin toiminnan määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia oppilaitoksen digipedagogiikan käyttöön sekä henkilöstön digipedagogiseen osaamiseen. Liitteenä kuva palvelutarjonnastamme henkilöstölle vuonna 2021.