Kehityskohteena oppimis- ja hyvinvointianalytiikka
Analytics Artificial intelligence Assessment Well-being technology
Target group: All

Kehityskohteena oppimis- ja hyvinvointianalytiikka
eritysasiantuntija  at Porin kaupunki, sivistystoimiala teemu.heino@pori.fi


Esittelemme hankkeemme, jossa kehitetään oppimis- ja hyvinvointianalytiikan työkaluja kaikille tutuissa sähköisissä järjestelmissä: Wilma, Gsuite, O365. Miten nämä saadaan kommunikoimaan keskenään niin, että esimerkiksi Classroomissa tuotettu arviointidata saadaan siirtymään automaattisesti Primukseen ja miten siihen voidaan jatkossa liittää analytiikkatyökaluja. Esityksessä tuodaan lyhyesti esille, miten kokonaisuus toimii ja miten sitä ollaan kehittämässä. Lisäksi esitellään työkaluja, joiten avulla oppimis- ja hyvinvointidataa kerätään. Pajassa esiteltävät työkalut ja järjestelmät ovat kaikille tutoropettajile tuttuja kunnasta ja koulusta riippumatta. Pajan aikana käydään myös keskustelua, mihin suuntaan koe-, testi- ja kyselytyökaluja pitäisi kehittää, jotta ne palvelisivat parhaiten tarkoitustaan. 

Käytännössä kysymyksessä on OPH:n rahoittamat vuosina 2020 & 2021 alkaneet "Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen 1 & 2" -hankkeet, joissa vetovastuussa ovat Porin kaupunki ja Ruskon kunta.