Digidraamaa oppitunneille
Exploratory learning Learning styles pelillisyys student involvement
Target group: Basic education

Digidraamaa oppitunneille
Musiikin ja draaman lehtori  at Salon kaupunki heidi-tuulia.eklund@edu.salo.fi


Digidraamaa oppitunnilla on pelillistetty oppitunti, joka sisältää draamaharjoitteita, tiedonhakua, ryhmätöitä sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa olevissa ympäristöissä. Digidraamaa oppitunnilla mahdollistaa draaman menetelmien käytön myös etäopetuksessa, kun tehtävät lähetetään opettajalle sähköisessä oppimisympäristössä. Digidraaman avulla saat oppilaat mukaan oppimiseen, jossa voit myös hyödyntää liikkuvaa koulua ja luovia menetelmiä. Digidraaman idea lähti liikkeelle erään tunnetun suomalaisen musiikintekijän haastattelusta ja hänen luovaan prosessiinsa tutustumisesta. Digidraamaa olemme kokeilleet jo kolmen vuoden ajan usean oppilasryhmän kanssa ja palaute oppilailta on ollut hyvin positiivista sekä innostunutta. "Tehtävät oli kivoja, kun niissä sai ihan oikeesti miettiä vastauksia eikä ne vastaukset aina löytyneet ihan helposti." Tutoropettajina olemme myös rohkaisseet ja kouluttaneet opettajia Salossa digidraaman käyttöön ottamiseen.

Esityksessämme on tarkoitus esitellä se, kuinka pelillisyyttä voidaan käyttää eri oppiaineissa, kuten esim. biologiassa, historiassa, musiikissa sekä kuvataiteessa, mutta se voi olla myös alkukoukku oppimis- tai elinympäristöön tutustumiselle. Digidraamaa oppitunnilla sai Metropolian Tarinallisuus opetuksessa -koulutuksen loppuseminaarissa 11.11.2019 erinomaisen palautteen opetusmenetelmän ajankohtaisuudesta, nuoria kiinnostavan aiheen valinnasta sekä isoista aiheista opetettavassa aineksessa.