Etäopetus tutoropettajien silmin - mitä kevään 2020 poikkeustilanteesta opittiin
developing an operational culture Distance education Good practices
Target group: All

Etäopetus tutoropettajien silmin - mitä kevään 2020 poikkeustilanteesta opittiin
Tutkija  at Tanhua-Piiroinen Erika erika.tanhua-piiroinen@tuni.fi


Tämän basaariesityksen ensimmäinen toteutus on seurattavissa myös etänä 1.12.2021 klo 10.35-11.00 osoitteessa https://video.ibm.com/channel/7ndM7rfCJV9.

Maaliskuun puolivälissä 2020 tehtiin historiallinen loikkaus etäopetukseen myös Suomeen levittäytyneen virusepidemian hillitsemiseksi. Tutoropettajien työ nousi arvoon arvaamattomaan, kun kaikki oppilaat aivan nuorimpia perusopetuksen luokkia ja erityisopetusta lukuun ottamatta siirtyivät opiskelemaan etäyhteyksien äärelle ja opettajista tuli parissa päivässä verkkopedagogeja. Oppitunteja pidettiin eri tavoin – Meetissä, Zoomissa Teamsissä, digimateriaaleja ladattiin erilaisiin oppimisympäristöihin, läksyt kerrottiin Wilmassa ja etäyhteyksiin kadonneita oppilaita soiteltiin kodeista takaisin linjojen äärelle. Miten tutoropettajat nopeasti eteen tulleen tilanteen kokivat ja minkälainen käsitys heillä oli opetuksen sujumisesta?

Kun Digiajan peruskoulu II -hankkeessa vuonna 2019 tutkittiin haastatteluin niitä tekijöitä, jotka voivat edesauttaa digiresurssien hyödyntämistä oppimisessa, esitettiin erityisesti opettajien taholta digiteknologia vain yhtenä työvälineenä muiden joukossa. Digitaaliset resurssit olivat työvälineitä siinä missä kirjat ja vihot tai kynä ja kumi. Ruohonjuuritasolla digitalisaatio näyttäytyi huomattavasti vähemmän painottuneena kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa ja mediassa on tuotu esille. Ennen etäopetusjaksoa esimerkiksi vain kuudella prosentilla opettajista oli Opeka-kyselyn mukaan (Opeka 1.1.2019 – 18.3.2020) kokemusta videovälitteisestä etäopetuksesta, maaliskuun 18.päivän jälkeen siitä tuli arkea lähes kaikille. Minkälaisia haasteita etäopetukseen siirtymisessä koettiin, miten uusia toimintatapoja otettiin käyttöön ja mitkä toimintatavoista jäivät käyttöön vielä poikkeustilanteen jälkeenkin? Entä laiteresurssit, opettajien digiosaaminen, tutoropettajien ajankäyttö? Tilanne herätti monia mielenkiintoisia kysymyksiä selvitettäväksi.

Digikilta -verkoston toimeksiannosta Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus tekivät kesällä 2020 selvityksen koronakevään opeista tutoropettajien kokemana. Selvityksen tuloksia on esitelty lokakuussa 2020 verkoston blogissa, ja selvitys sai myös jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella syksyllä 2020. Kerromme työpajassa näiden molempien selvitysten tuloksista ja johtopäätöksistä.