Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Science in English -kurssi
lahjakkuus opiskelu- ja työelämävalmiudet pariopettajuus Personalized Learning
Location: Esityssali 35 -
Time: 3/22/19, 11:45 AM - 12:15 PM (30 minutes)
Target group: General upper secondary school teachers

Science in English -kurssi
Vanhempi lehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio sirpa.saletta@edu.kerava.fi


Pohjola Antti
Pohjola Antti Lehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio antti.pohjola@edu.kerava.fi +358440777881

Saletta Sirpa
Saletta Sirpa vanhempi lehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio sirpa.saletta@edu.kerava.fi +358405707509

Lukiokoulutuksessa eriyttäminen käsitetään turhan usein vain lisätuen antamiseksi oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille. Miten voitaisiin eriyttää ylöspäin ja antaa haasteita niille opiskelijoille, joiden motivaatio riittäisi opiskelemaan asioita yli normaalien lukion kurssivaatimusten? Tähän kysymykseen lähdimme pohtimaan vastausta ja päätimme tarjota halukkaille kurssia, jonka avulla opiskelijat saisivat esimakua yliopisto-opiskelussa tarvittavasta tieteellisestä  ajattelusta sekä käytännön kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta.

Science in English on tutkielmakurssi, jonka puitteissa opiskelijat tekevät ns. kirjallisuuskatsauksen valitsemaansa luonnontieteelliseen alaan liittyvästä aiheesta.  Tutkielman voi tehdä suomeksi tai englanniksi, mutta abstrakti on tehtävä englanniksi ja osa lähteistä on oltava englanniksi. Kurssin loppupuolella kaikki esittelevät oman työnsä suullisesti englanniksi. Kurssin ohjaajina toimivat lukion luonnontiedeopettaja (kemia, biologia ja matematiikka) ja yksi englanninopettajista ( = pariopettajuus aidossa kontekstissa). Kurssi jakautuu 1.5 jakson ajalle niin, että lähiopetustunteja on 9. Näillä tunneilla opettajat ohjaavat kunkin opiskelijan etenemistä omassa tutkielmassaan, kemianopettajan keskittyessä sisältöön ja englanninopettajan kieleen. Viikkotapaamisten välillä opiskelijat etenevät omaan tahtiinsa. 

Tutkielman kokonaispituudeksi sisällysluetteloineen, lähdeviitteineen ja abstrakteineen asetettiin 15 sivua. Ensimmäisellä oppitunnilla opiskelijoille jaettiin sähköisesti ohjeet tieteellisen tutkielman muotoseikoista, mikä helpotti opiskelijan oman työn jäsentämistä. Opiskelijat saivat itse valita aiheensa, mutta opettajat tarkistivat valittujen lähteiden sopivuuden. Koska kurssin toteuttamisessa käytettävänä kielenä oli sekä suomi että englanti, soveltui se hyvin myös vaihto-opiskelijoille, joita olikin lähes puolet osallistujista. Suurin osa suomalaisista opiskelijoista päätyi myös tekemään koko tutkielmansa englanniksi.

Uskomme, että kun opiskelijalle annetaan mahdollisuus tutustua itselle kiinnostavaan aiheeseen omassa tahdissaan kannustavan opettajan ohjauksessa, työskentelymotivaatio  ja itseohjautuvuus kasvavat.