Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digiosaaminen ja sen kartoittaminen
Arviointi Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Ruotsalainen Hille
Ajankohta: 18.4.2024 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digiosaaminen ja sen kartoittaminen
Teppo Terhi Projektipäällikkö, digipedagogi  at Hämeenlinnan kaupunki


Tanhua-Piiroinen Erika , Tutkija
Tanhua-Piiroinen Erika

Teppo Terhi , Projektipäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki

Esitysdiat | Terhi Teppo

Esitysdiat | Erika Tanhua-Piiroinen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaaliset toiminta- ja oppimisympäristöt sekä henkilöstön digiosaaminen on kokenut ison mullistuksen viimeisen 5-10 vuoden aikana ja muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2022 on digitaalinen osaaminen erotettu omaksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueekseen ensimmäistä kertaa koskaan. Digitaalisuuden lisääntyessä arjessa on kunnille tullut myös tarve tehdä omia TVT-strategioita sekä kartoittaa oman henkilöstönsä digiosaamista ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetushallituksen rahoittamissa Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2018, 2020 ja 2022 -hankkeissa on kehitetty ensin varhaiskasvatuksen henkilöstölle (Vopeka) ja myöhemmin myös varhaiskasvatuksen johtajille (Jopeka) suunnatut digiosaamisen ja digitaalisten toimintaympäristöjen kyselytyökalut kuntien käyttöön. Työkalujen on tarkoitus toimia sekä tiedolla johtamisen apuvälineinä kunnille, että vastaajien itsearviointityökaluina. Kyselyt sijaitsevat Tampereen yliopiston hallinnoimalla alustalla. Tule kuulemaan lisää kehittelemistämme kunnille maksuttomista digiosaamisen arviointityökaluista sekä tule kuulemaan otteita Vopekan valtakunnallisista tuloksista vuosilta 2021-2023 tutkija Erika Tanhua-Piiroisen esittelemänä!