Kouluhyvinvointia rakentamassa
Analytiikka FCLab hyvinvointi Oppimisympäristöt Tekoäly
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Mäenpää Heikki
Ajankohta: 18.4.2024 12.15 - 13.00 (45 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Korkeakoulut: Hallintohenkilöstö
  • Lukion opettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Forsström Sampo Lehtori  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu


Ervelius Perttu , Opettaja
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Forsström Sampo , Lehtori
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Leppänen Päivi , erityisasiantuntija
Opetushallitus

Moilanen Hannu , Lehtori
Jyväskylän yliopiston normaalikoulu

Nissinen Janne
Tampereen yliopiston normaalikoulu

Norrby Markus
Vasa övningsskolas gymnasium

Kouluhyvinvointi ja vastaavasti myös koulussa huonosti voiminen herättävät paljon ja aiheellisesti keskustelua. Millä tavoin digitaaliset ratkaisut, oppimisympäristö, sensoriteknologia ja tekoäly saattaisivat osaltaan vastata huutoon?

FCLab, eli Future Classroom Lab on Suomen harjoittelukoulujen yhteinen hanke, jossa tavoitteena on kehittää yksiköissään eri puolilla Suomea uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. FCLab toimii kiinteässä yhteistyössä eNorssin tieto- ja viestintäteknologiaryhmän kanssa. Tässä esityksessä tarjoamme näkökulmia hyvinvoinnin rakentamiseen asiantuntijapuheenvuorojen kautta, sekä kerromme siitä, mitä FCLab voisi tarjota juuri sinulle.


Sampo Forsström, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu
FCLab.fi kehittää yksiköissään eri puolilla Suomea uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa pyrkien samalla edistämään kouluhyvinvointia. FCLabien toiminnassa oppimisen vyöhykkeisyys tuodaan merkittäväksi osaksi tila- ja teknologiaratkaisuja sekä pedagogiikkaa. Tässä osuudessa esitellään vyöhykemallia muutaman esimerkin kautta. Saamme myös videotervehdyksen napapiiriltä ja samalla välähdyksen FCLabin ulkoluokkatoiminnasta, joka osaltaan vastaa opetussuunnitelman vaatimuksiin monipuolisista oppimisympäristöistä, paikallisuudesta, erilaisten oppijoiden huomioimisesta, toiminnallisuudesta ja ympäristökasvatuksesta. 

Itä-Suomen yliopiston osuudessa esitellään lyhyesti myös I Can DigIT! on tutkimus- ja yhteistyöprojekti, jossa erityisopetuksen oppilaat oppivat uusia taitoja ja saavat lisää itseluottamusta osallistumalla teknologiaan keskittyviin projekteihin. I Can DIgIt! -projektin avulla esitellään laaja-alaisen ja vahvasti tutkimusperusteisen pilotin kokemuksia ja tuloksia. Tarkemmin projektiin voi tutustua erillisessä I Can DigIT-posterissa.

Hannu Moilanen, Jyväskylän yliopiston normaalikoulu
Jyväskylän osuus esittelee OPH:n ja SYKin rahoituksella rakennettua oppimista ja hyvinvointia tukevaa tutkimusluokkaa, joka on varustettu uudella XR-teknologialla, jolla voidaan synnyttää oppimiseen- ja hyvinvointiin vaikuttavia erilaisia tunnemaisemia.  Lisäksi tila on varustettu monipuolista reaaliaikaista dataa keräävillä laitteilla, joilla saadaan oppilaiden oppimiskokemuksia eri oppimistilanteissa. Datan avulla saadaan uutta tietoa oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Janne Nissinen, Tampereen yliopiston normaalikoulu ja Perttu Ervelius, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Tässä osuudessa keskitytään siihen, miten opettajan hyvinvointi voi lisääntyä, kun konetta käytetään työtä helpottamassa. Koneoppiminen ja tukiälyn tuomat avut ovat osa työnkulkua. Esityksessä pysytään yleisellä monialaisella tasolla, joka sopii kattavasti opettajien asiantuntijatyötä tekeville, tuoden kuitenkin käytännönläheisiä esimerkkejä ilman ylimääräistä hypeä. Ja kun opettajan digitaalinen osaaminen ja jaksaminen ovat mallillaan, kasvaa oppijoidenkin mahdollisuus yhdenvertaisuuteen digitaalisten kansalaistaitojen opiskelussa. 
Siitä, kuinka Suomen harjoittelukouluverkostossa tuetaan yhdenvertaista digitaalisen osaamisen kehittymistä, pääset kuulemaan paitsi tämän esityksen aikana, niin myös tarkemmin myöhemmin tänään “Kaikki hiffaa digiä” posterissa, joissa esitellään Tampereen ja Jyväskylän norssien ratkaisuita.

Markus Norrby, Vasa övningsskolas gymnasium
Vi berättar om erfarenheterna från vårt försök med ett öppet Maker Space i gymnasiet som ett sätt att främja studerandes välmående. För många studerande har datorn blivit ett tråkigt vardagsverktyg, inte mer spännande än en penna. Kan vi bygga lärmiljöer som uppmuntrar till kreativ skaparglädje i skolvardagen och hjälper de studerande se sina datorer som mer än bara en skrivmaskin för essäer och google-sökningar?

Esityksen lopuksi julkaistaan FCLabin julkaisu Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV. Tämän julkaisun tarjoamia esitellään tarkemmin Forum-esityksissä FCLabin ohjelmapolussa.