Immersiivinen tila oppimisen tukena
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 19.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat
  • ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt

Tolonen Tarja opinto-ohjaaja, erityisopettaja  at Savon ammattiopisto


Kaunisto Nenna , COO
3DBear Oy

Tolonen Tarja , opinto-ohjaaja, erityisopettaja, TELMA tutkintovastaava
Savon ammattiopisto

Olemme toteuttaneet yhdessä 3DBearin kanssa Pohjoismaiden ensimmäisen immersiivisen tilan. Immersiivinen tila on fyysinen tila, jossa on virtuaaliset ja interaktiiviset seinät sekä lattia ja tuoksulaitteet. Tilassa voidaan harjoitella, pelata, rentoutua sekä oppia erilaisia asioita erilaisten VR-ympäristöjen parissa. Tila on suunniteltu erityisopiskelijoiden lähtökohdista, mutta tilaan on on rakennettu sisältöjä myös ammatillisten aineiden opiskelijoiden käyttöön. 3DBearin avulla meille rakennettiin monikäyttöinen immersiivinen virtuaalinen tila, jonka sisältöjä pystymme itse muokkaamaan. Tilassa ei tarvita VR-laseja vaan kokemus voidaan kokea yhdessä nähden opiskelijoiden reaktiot ja ilmeet. 

 

Tilassa voimme harjoitella kokonaisvaltaisesti asioita, jotka ovat opiskelijoille haasteellisia. Tilaa käytetään mm. sotealalla, prosessialalla sekä ravintola- ja matkailualalla, TELMA-opiskelijoiden lisäksi. TELMA-opiskelijoille hyödyllisiä ympäristöjä voivat olla esim. erilaiset työelämään valmentautumiset, kuten eri toimitilojen siivous, tiskaus tehtävät laitoskeittiössä ja kaupan lajittelutehtävät. Tilassa harjoitellaan myös opiskelijoiden arjessa olevia haasteellisia tilanteita kuten esim. bussilla kulkemista, oman huoneen siivousta ja tuleviin asumisympäristöihin tutustumista. Tila toimii tarvittaessa myös ns. aistihuoneena jossa voimme rentoutua ja tehdä vaikka kuvitteellisen matkan Alpeille. Tilan sisällöt ovat saavutettavia kaikenlaisille oppijoille. Virtuaalinen ympäristö toimii paitsi visuaalisena toimintaympäristönä, käyttöjärjestelmä mahdollistaa paitsi kosketusresponsiivisen käytön sekä tuoksujen käytön ohjelmoidusti tai käyttäjän valintoina.


Oppimista voidaan helposti pelillistää tilassa. Opiskelu on mielekkäämpää ja tehokkaampaa kun useampi opiskelija voi liikkua samaan aikaan tilassa. Eri toimintojen tekeminen koskettamalla ja liikkumalla tilassa aktivoi oppijoita. Tilaan on rakennettu myös erilaisia pakohuone tehtäviä, joissa opiskelijoiden tulee ratkaista ongelma yhdessä ennen ajan loppumista.


Henkilökunnasta näkyy innostus; monenlaisia ideoita tilan käyttömahdollisuuksista on herännyt ja näitä toteutetaan ja testataan aktiivisesti arkipäivässä. Immersiivinen kokemus on vahva ja tästä syystä opiskelijatestaus on tärkeää, jotkin ympäristöt voivat olla myös pelottavia. Tärkeää virtuaalitilaa suunnitellessa on pitää mielessä mitkä asiat ovat tärkeitä kohderyhmälle suunniteltavassa tilassa. Meille tärkeitä asioita ovat tilan helppo muokattavuus (seinät pois liikuteltavat, jotta tila muokkautuu myös tavalliseksi luokkahuoneeksi tarvittaessa ja omien sisältöjen luomisen helppous ja monipuolisuus), immersiivisen kokemuksen vahvuus (4 seinää + lattia käyttöön + tuoksulaite), kosketukseen reagoivat seinät ja lattia. Tilojen saavutettavuus jokaiselle oppijalle, tila on esteetön ja tilaan voi rakentaa sisältöjä kuvin ja lisäämällä omia ääni ja kuvatiedostoja. 


Esityksessä käydään läpi yleisesti immersiivisen tilan ratkaisu opetuksen ja oppimisen tukena. Tämän lisäksi käydään lyhyesti läpi, mistä kaikki alkoi tämän projektin yhteistyössä ja millaisia tarpeita tilalle ja oppimisympäristölle oli, pedagogiaa unohtamatta. Nyt kun tilan käyttöönotosta on kulunut yli vuosi, on tässä esityksessä aika suunnata katse opiskelijoiden ja opettajien kokemuksiin tilan käytöstä. Käymme läpi erilaisia toteutusesimerkkejä eri aloilta sekä tulevaisuuden näkymiä tilan käytölle.