OOR-kyselyt nyt ja tulevaisuudessa – koulujen itsearviointia jo vuodesta 2012!
Analytiikka Arviointi Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 20.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)

OOR-kyselyt nyt ja tulevaisuudessa – koulujen itsearviointia jo vuodesta 2012!
Tanhua-Piiroinen Erika Tutkija  at Tanhua-Piiroinen Erika


Tanhua-Piiroinen Erika , Tutkija
Tampereen Yliopisto

Esitysaineisto (pdf)

Digitalisaatio on edennyt kouluissa, kuten yhteiskunnassa yleensäkin, tasaisesti mutta aika maltilliseen tahtiin.  Maaliskuussa 2020 otettiin koronapandemian johdosta erilaisia digipyrähdyksiä ja uusia työskentelymalleja alettiin soveltaa työpaikoilla – myös kouluissa. Yksi työkalu, jolla kehitystä kouluissa on voitu jo kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti seurata, on opettajien itsearviointikysely Opeka. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut yhteensä yli 60 000 opettajaa. 

Vuonna 2017 Opeka sai rinnalleen oppilaiden Oppika-kyselyn ja rehtoreiden Ropekan. Näiden kolmen itsearviointikyselyn avulla koulut ja kunnat voivat arvioida digitalisaatiokehitystään, päivittää digistrategioitaan ja tehdä käytännön suunnitelmia digiosaamisen, digipedagogiikan ja toimintatapojen kehittämiseksi. Kuntatason kokonaisarvioinnin tueksi on luotu myös oor.fi-palvelu, jossa näiden kolmen kyselyn tuloskoosteet sekä ajantasaisen tiedon vastaajamääristä näkee kätevästi yhdestä paikasta.

Opekan kysymyksiä on matkan varrella uudistettu, ja vuoden 2023 alussa on tulossa seuraava päivitys. Jotta tulosten vertailu arviointityökalulla edelleen toimisi, on kehitystyötä tehtävä kohtuullisen maltillisesti. Niinpä osa kysymyksistä on pysynyt peräti samoina kuin aloitusvuosina 2012–2013.

Esityksessä kerromme Opekan ja Ropekan tuoreimpia tuloksia ja näytämme muutamien kysymysten avulla myös pidemmän aikavälin kehityslinjoja. Kerromme myös tarkemmin Opekan päivityksestä – mikä muuttui nyt ja mitä on suunnitteilla jatkossa.