Kun sanon oppimisanalytiikka, tarkoitan … Oppimisanalytiikan sanastoa rakentamasssa.
Analytiikka oppimisanalytiikka
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 20.4.2023 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)

Kun sanon oppimisanalytiikka, tarkoitan … Oppimisanalytiikan sanastoa rakentamasssa.
Topi Litmanen Kehityspäällikkö  at CSC


Lindfors Anna , Projektipäällikkö
CSC

Topi Litmanen , Kehityspäällikkö
CSC

Oppimisanalytiikka on vakiinutunut osa koulutuksen kehittämistä ja sen määritelmästä on laaja yhteinen näkemys. Alan kehittyessä siihen liittyvien termien ja alalajien kirjo on kasvanut. Oppimisanalytiikan menetelmät, tavoitteet ja järjestelmät haastavat toimijoita moninaisuudellaan.

Oppimisanalytiikka kokoaa yhteen opettajia, oppijoita, opintojen ohjaajia, tutkijoita, opintohallintoa ja järjestelmien toimittajia. Yhteisen ymmärryksen luominen ja yhteistyö edellyttävät yhteisiä termejä. Jotta eri tahot pystyvät jatkossakin keskustelemaan keskenään, on tärkeää että kieli ja käsitteet ovat yhteisiä. Esitys käy läpi valmisteilla olevaa oppimisanalytiikan sanastoa. Yleisöä osallistetaan kertomaan näkemyksensä termien ymmärrettävyydestä ja selkeydestä.

Oppimisdata, koulutustoiminnan analytiikka, adaptiivinen oppimateriaali, automaattinen päätöksenteko... Oppimisanalytiikan sanasto on monimuotoista ja laajentuu käytön laajentuessa. Tule miettimään yhdessä oppimisanalytiikan keskeisiä termejä ja niiden määritelmiä.  

Esitys pohjautuu Oppimisanalytiikkajaoston käynnissä olevaan sanastotyöhön. Sanastossa määritellään oppimisanalytiikan ydinkäsitteitä osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön opetus- ja koulutussanstoa (OKSA). Sanasto pyrkii tukemaan opetuksen palveluiden kehittämistä sekä ihmisten välistä viestintää selventämällä käsitteiden määritelmiä.

Esityksen järjestää Oppimisanalytiikkajaosto. Jaosto on kansallinen yhteistyöelin, joka tukee oppimisanalytiikan yhteentoimivuutta ja kehittymistä sekä seuraa oppimisanalytiikan lainsäädännön kehittymistä.