Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Pelillinen sovellus keskeyttämisten ehkäisyn tukena
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 21 -
Ajankohta: 7.10.2022 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Pelillinen sovellus keskeyttämisten ehkäisyn tukena
Oksanen Tuuli kehittämiskoordinaattori  at TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tuuli.oksanen@takk.fi 0447906373


Erkinheimo Anu Erityisopettaja  at TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus anu.erkinheimo@takk.fi 0447906126

Oksanen Tuuli kehittämiskoordinaattori  at TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus tuuli.oksanen@takk.fi 0447906373

Ammatillisen koulutuksen painopisteen siirryttyä enemmän yksilöllisiin opintopolkuihin, opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunne sekä sitoutuminen oppilaitosyhteisöön on laskenut. Perinteiset ryhmäytymismenetelmät eivät toimi enää samalla tavalla kuin ennen. Vaihtoehtona opintoihin ja oppilaitokseen kiinnittymiselle tutkimuksessamme kävi ilmi, että opiskelijat hyötyisivät oppilaitoksen omasta mobiilisovelluksesta. Sovelluksen tarkoitus on pitää opiskelijat kiinnittyneitä oppilaitokseen opiskelumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Sovelluksen keskeinen elementti on pelillisyys. Viime aikojen tutkimusten mukaan pelilliset elementit ovat yhä suositumpia erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Sovelluksessa sisällöt on suunniteltu pelillisiksi toiminnoiksi, jotka koukuttavat opiskelijoita jatkamaan seuraaville tasoille. Pelillisten toimintojen myötä opiskelijat voivat ansaita pisteitä ja osaamismerkkejä. Opiskelijat hyötyvät peleistä, koska sisältöjen teemat on kytketty esim. yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamiseen. 

Keskeyttämisten ehkäisyyn liittyen sovelluksen kautta opiskelijoilta kartoitetaan lyhyillä tsekkauskysymyksillä mm. opinnoissa edistymistä sekä tuen ja ohjauksen tarvetta. Vastusten perusteella on helppo havaita ne opiskelijat, jotka ovat tuen tarpeessa tai vaikuttavat olevan keskeyttämisvaarassa. 

Sovellusta kehitetään kansainvälisessä verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja ohjaushenkilöstön kanssa, opiskelijoiden omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.