Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Miten kerron oppimisanalytiikasta? Oppimisanalytiikka ja tietosuoja oppijan ja opettajan näkökulmast
Analytiikka Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Miten kerron oppimisanalytiikasta? Oppimisanalytiikka ja tietosuoja oppijan ja opettajan näkökulmast
Topi Litmanen Kehityspäällikkö  at CSC topi.litmanen@csc.fi 0503779890


Topi Litmanen Kehityspäällikkö  at CSC topi.litmanen@csc.fi 0503779890

Oppimisanalytiikka edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja niiden keräämistä. Tämä tuo tietosuojan oppimisanalytiikan hyödyntäjän arkeen. Nousevat kysymykset voivat olla haastavia. Mitä tietoja saa kerätä, mitä tietoja saa yhdistää ja miten vakuuttaa oppijat siitä, ettei palveluntarjoaja hyödynnä kertyvää dataa omiin tarkoituksiinsa?

Oppimisanalytiikkajaosto on kerännyt listan yleisistä kysymyksistä, joihin oppimisanalytiikkaa tehdessä törmää. Esille nousi kysymyksiä tietojen käytöstä kertomisesta, oppijoiden oikeudesta analytiikkadataan, automaattisesta päätöksenteosta, analytiikan eri käyttötarkoituksista ja siitä, mitä tapahtuu jos kaikki ei sujukaan kuten oli tarkoitettu. Osana Oppimisanalytiikan viitekehyksen (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163215) päivitysprosessia Oppimisanalytiikkajaosto koostaa näihin kysymyksiin vastauksia ja näkökulmia. Tässä foorumiesityksessä löydät itsesi tämän tiedon äärelle ja pääset muovaamaan vastauksia lopulliseen muotoonsa.

Esityksen keskiössä on kansallinen Oppimisanalytiikan viitekehys, joka päivitetään tämän vuoden aikana. Viitekehys jäsentää oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita analytiikan tekemisen tueksi. Päivitys syventää viitekehyksen tietosuojaan ja hankintaan liittyviä osioita. Viitekehys on laadittu yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman asiantuntijaryhmän toimesta ja on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Esityksen myötä saat ymmärryksen oppimisanalytiikkaan liittyvistä tietosuojakysymyksistä, hahmotat miten niitä lähestyä ja mistä saa lisätietoa.