Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on 1. joulukuuta 2021 klo 10.00.00 +0200
Mobile Juniversity, liikkuva digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Yhteistyö
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 2.12.2021 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Mobile Juniversity, liikkuva digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö
koordinaattori  at Tampereen Yliopisto noora.nyberg@tuni.fi


Nyberg Noora
Nyberg Noora koordinaattori  at Tampereen Yliopisto noora.nyberg@tuni.fi 0505355262

Salkonen Laura
Salkonen Laura asiantuntija  at Tampereen Yliopisto laura.salkonen@tuni.fi

Tampereen yliopiston Mobile Juniversity on Pirkanmaan alueella liikkuva tiede- ja teknologiakasvatuksen sekä digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö. Tavoitteenamme on innostaa oppilaita tieteiden ja teknologian pariin sekä vahvistaa tulevaisuuden työelämätaitoja. Työpajojen yhteydessä vahvistamme myös opettajien digitaalisen valmistuksen taitoja tarjoamalla koulun opettajille digitaalisen valmistuksen hands on -työpajan. Vierailu on mahdollista yhdistää monialaiseen oppimiskokonaisuuteen.

FabLab on kansainvälisesti konseptoitu avoin oppimis- ja innovaatioympäristö. Mobile Juniversityn laitteisto mukailee FabLab-konseptin laitteistoa. Käytössämme on pakettiauto sekä laajalti erilaisia digitaalisen valmistuksen välineitä, kuten 3D-tulostimia, vinyyli- ja laserleikkureita sekä erilaisia robotteja. Toimintamallia on kehitytty tiiviissä yhteistyössä FabLab Tampereen kanssa ja pilotoitu vuosina 2020-2021.

Digitaalisen valmistuksen työpajat ja teknologiakasvatus eivät ole ainoastaan erilaisiin laitteisiin liittyvien teknologioiden käyttöä vaan innovaatiokasvatusta ja keksimisen pedagogiikkaa, jossa oppilasta ohjataan oppimaan laaja-alaisia taitoja projektiluontoisesti ja yhteistoiminnallisesti. Korostamme tekijyyttä: oppilaat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat konkreettisia materiaalisia lopputuloksia. Vaikka teknologiakasvatusta voidaankin toteuttaa välineistä ja laitteista riippumatta, ovat oppilaat kuitenkin eriarvoisessa asemassa sen mukaan, miten digitaalisen tuottamisen laitteistoja on kouluissa saatavilla ja mikä on opettajien laitteistoihin liittyvä osaaminen.

Liikkuva tiede- ja teknologiakasvatus, Mobile Juniversity vastaa suoraan näihin tarpeisiin tarjoamalla kouluille innostavia opetussuunnitelmiin nivottuja työpajoja. Digitaalisen valmistuksen työpajojen avulla opitaan ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Toiminnan toteuttaminen yhteistyössä opettajankoulutuksen kanssa vahvistaa sekä opettajaopiskelijoiden että työssä olevien opettajien osaamista sekä tuo toimintaan jatkuvuutta ja pitkävaikutteisuutta.

Tässä esityksessä jaamme pilotointivaiheen kokemuksia, kerromme tulevaisuuden suunnitelmista sekä keskustelemme digitaalisen valmistuksen pedagogiikasta ja merkityksestä tulevaisuudessa.