Yhdessä – ohjaava opettaja -peli
ohjaus oppimateriaalit pelillinen oppiminen
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Yhdessä – ohjaava opettaja -peli
projektipäällikkö  at Helsingin kaupunki sirpa.saari@hel.fi


Riitta Tuokko
Riitta Tuokko riitta.tuokko@sedu.fi 0408680863

Helsingin kaupunki, Saari Sirpa
Saari Sirpa projektipäällikkö  at Helsingin kaupunki sirpa.saari@hel.fi

Susan Tuulosniemi
Susan Tuulosniemi susan.tuulosniemi@hel.fi

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön. 

Ohjauksellisen opettajuuden työote tukee sujuvia siirtymiä ja oppijan henkilökohtaista opintopolkua.  Ohjaava opettajuus sisältää monipuolista pedagogiikkaa sekä kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä. 

Ohjaavan opettajuuden oppimisalustaksi ja opettajan tueksi olemme TAITAVA- Tulevaisuuden osaajat ESR-hankkeessa tuottaneet ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun Yhdessä – ohjaava opettaja -pelin. Pelin kysymykset on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden keskeisten käytännön ohjaustilanteiden ympärille. Pelistä on tehty sekä digipeli että yhteisöllisesti pelattava lautapeli. Digipeliin on kysymysten lisäksi osaamisen syventämiseksi ja laajentamiseksi on kerätty kuhunkin aihealueeseen liittyviä linkkejä mm. OKM:n, OPH:n ja pedagogisten hankkeiden sivustoille. Peliä voi pelata joko kulkemalla reittivalintoja pitkin eri osa-alueiden kysymyksiin vastaamalla tai testaamalla omaa osaamistaan valitsemalla jonkin aihealueen kysymykset kerrallaan. Peliä ja linkkipankkia voi käyttää omaehtoiseen osaamisen testaamiseen ja syventämiseen tai vaikkapa työyhteisön koulutuspäivien materiaalina.

Pelikysymysten rinnalle ovat syntyneet ohjaavan opettajuuden osaamismerkin seitsemän osamerkkiä ja niiden kysymykset.

Peli ja materiaali ovat vapaasti koko ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstön hyödynnettävissä. 

Tutustu peliin: https://taitavapelit.sedu.fi/yhdessa/

Lisätietoa hankkeesta: taitavatulevaisuus.wordpress.com/