Sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena
ammatillinen koulutus Etäopetus opetuksen kehittäminen

Sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena
Lehtori  at Turun ammattikorkeakoulu


Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2019 sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena. Teoriaopinnot tehdään verkkovälitteisesti. Prekliininen harjoittelu eli kädentaitojen harjoittelu ja simulaatiot toteutetaan lähiopetuksena. Kolmas osa tutkinnosta tapahtuu kliinisessä harjoittelussa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Lähiopetuksen määrä painottuu koulutuksen alkuun. Yleensä ajatellaan, että sairaanhoitajatutkintoa ei voida toteuttaa verkkovälitteisesti, koska sairaanhoitajan työn tärkeä työväline on vuorovaikutus. Verkkovälitteinen opetus ei kuitenkaan vähennä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, kun pedagogisissa ratkaisuissa huomioidaan tämä.

Miksi koulutus halutaan toteuttaa näin? Arvioidaan, että tulevaisuudessa vain kaksi prosenttia potilaista hoidetaan vastaanotolla, 11 % hoidetaan sairaalassa ja 21 % kotihoidossa. Suurin osa potilaista tullaan siis hoitamaan ja tavoitetaan mobiilin avulla eli heidän hoitonsa on paikasta riippumaton. Sairaanhoitajan työnkuva tulee muuttumaan tulevaisuudessa erilaisten digitaalisten ratkaisujen myötä. Sairaanhoitajan työssä digitalisaatio näkyy jo nyt esimerkiksi mobiilikirjaamisessa sekä etäseurantalaitteiden käytön hyödyntämisenä, kuten sydänpotilaiden ja diabetesta sairastavien potilaiden hoidossa. Tällä hetkellä tehdään Virtuaalisairaala 2.0 (Terveyskyla.fi) -hankkeessa erikoissairaanhoidon asiakkaiden digipolkuja. Tulevaisuudessa erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon digiratkaisut tulevat lisääntymään asiakkaiden hoidossa ja palvelujen tarjonnassa. Tämä kaikki vaatii sairaanhoitajalta digitaalisiin verkkopalveluihin liittyvää eOsaamisen vahvistamista, kuten kommunikointiosaamista verkkovälitteisesti. Sairaanhoitajakoulutuksen tulee vastata näihin haasteisiin.

Sairaanhoitajatutkinnon suorittaminen verkkototeutuksena vahvistaa opiskelijan omaa eOsaamista ja antaa siten laajat valmiudet hyödyntää digitalisaatiota ja teknologiaa omassa sairaanhoitajan työssään. Näin koulutetaan tulevaisuuden työntekijöitä.