ViLLE - Sähköinen opintopolku opettajan arkeen
Analytiikka osaamisen arviointi pelillinen oppiminen sähköinen arviointi
Paikka: Esityssali 14 -
Kohderyhmä: Luokanopettajat

ViLLE - Sähköinen opintopolku opettajan arkeen
Tutkija  at Turun yliopisto erkki.kaila@utu.fi


Kaila Erkki
Kaila Erkki Tutkija  at Turun yliopisto erkki.kaila@utu.fi 02 333 8614

Kurvinen Einari
Kurvinen Einari Tutkija  at Turun yliopisto emakur@utu.fi 02 333 8614

ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1 – 9 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sähköinen oppimateriaali. Lisäksi ViLLEstä löytyy opintopolku äidinkielen opetukseen luokille 1 - 6 ja esimerkiksi varhennetun englannin opetukseen alakouluun. Opintopolun avulla opettaja muuntaa valmiita materiaaleja hyödyntäen yhden oppitunnin viikossa automaattisesti arvioiduksi. Yhdellä oppitunnilla opiskelijat vastaavat vaivatta n. 150 – 200 tehtävään. Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen sekä TVT-taitojen opetteluun. Lukuisten tutkimusten mukaan ViLLEn käyttö parantaa merkittävästi oppimistuloksia. Lisäksi järjestelmä tarjoaa opettajan käyttöön tehokkaan oppimisanalytiikan oppimisen seurantaa varten.

Työpajassa tutustutaan aluksi ViLLEn käyttöön opiskelijan roolissa. Tämän jälkeen käydään läpi järjestelmän perustoiminnallisuus opettajana, sisältäen esimerkiksi

  • oppituntien valinnan ja hallinnan,
  • opiskelijoiden lisäämisen järjestelmään,
  • eriyttämisen ja
  • tilastojen ja analytiikan tehokkaan hyödyntämisen

Työpajan käyneet opettajat saavat täyden käyttöoikeuden ViLLEen ja kaikkeen sieltä löytyvään materiaaliin.