Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä
21st century skills luovuus motivaatio ja oppiminen oppijalähtöisyys STEAM
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Ilomäki Liisa
Ajankohta: 22.3.2019 13.15 - 13.45 (30 minuuttia)

Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä
Biologian ja maantiedon lehtori  at Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuripalvelut


Värkkäämö on Oulussa Yli-Iin koululla kehitetty oppimisympäristö ja tapa oppia, jonka tavoitteena on teknologiaa hyödyntäen löytää oppilaiden vahvuuksia, innostaa heitä tieteen ja tekniikan pariin, tukea itsetuntoa, luovuutta ja tiimityötaitoja sekä parantaa opiskelumotivaatiota. Värkkäämössä oppijat pääsevät tekemään käsillään ja toteuttamaan erilaisia projekteja.

Värkkäämöpedagogiikka on yhdistelmä Makerspace- ja Fablab työskentelyä, sekä STEM/STEAM ideologiaa. Näistä aineksista on kehitetty suomalaiseen koulusysteemiin hyvin istuva ja uutta opetussuunnitelmaa tukeva työskentelytapa. Värkkäämöpedagogiikan taustalla on ajatus yksilöllisestä oppimisesta, jossa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita, jotka voivat toteuttaa erilaisia heitä kiinnostavia projekteja omalla tavallaan, omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Värkkäämössä oppiainerajojen ylittäminen ja opettajien välinen yhteistyö on luonnollista ja mielekästä. Myös uuden opetussuunnitelman laaja-alaiset taidot tulevat sujuvasti osaksi oppimista Värkkäämön työskentelyssä. Värkkäämön avulla oppilaiden osallisuutta ja kiinnittymistä kouluun on kyetty parantamaan selkeästi. Opiskelutapojen monipuolistuminen ja yksilöllistyminen on osaltaan tukenut myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulumotivaatiota ja opiskelujen loppuunsaattamista. Värkkäämöpedagogiikkaa on ollut kehittämässä monialainen ryhmä ammattilaisia. Mukana on ollut luokan-, aineen- ja erityisopettajia, sekä yhteistyötahoina useita yrityksiä.

Fyysisesti Värkkäämö on opiskelutila, joka on toteutettu yhdessä oppilaiden kanssa. Värkkäämöstä löytyy erilaisia materiaaleja ja laitteita hyvin monipuolisten projektien toteuttamiseen. Materiaaleissa suositaan edullista kierrätystavaraa, jolloin säästetään luontoa ja materiaalikustannukset pysyvät kohtuullisina. Värkkäämössä on myös edullisia askartelumateriaaleja ja tarvikkeita yksinkertaisten kytkentöjen tekemiseen. Yli-Iin Värkkäämö on varustettu nykyaikaisella  tekniikalla. Sieltä löytyy mm. 3D-tulostin, laserleikkuri, CNC-jyrsin, vihreä seinä elokuvien tekoon, vinyylileikkuri, Microbitejä ja EV3 Lego-robotteja.

Kuluneen vuoden aikana Värkkäämössä on toteutettu tai on parhaillaan toteutumassa mm. robotti-imuri, automaattinen kastelujärjestelmä, Microbitiin perustuva aktiivisuusranneke, toimiva tuuligeneraattori, erilaisia koruja ja koriste-esineitä sekä ilmaperunan kasvatusprojekti. Lisäksi Värkkäämössä on todistettu monien taitojen kehittymistä, oppilaiden innostusta, yhdessä tekemistä ja muutamia upeita kasvutarinoita. Kokemukset ovat olleet niin positiivisia, että Värkkäämön kehittäminen ja toimintamallin jakaminen jatkuvat tulevaisuudessakin koko ajan kasvavan yhteistyöverkoston kanssa.