STEAM-opinpolku
21st century skills digitalisaatio Hyvät käytänteet johtaminen luovuus motivaatio ja oppiminen opettajuus opetuksen kehittäminen opetussuunnitelma opiskelijoiden aktivointi opiskelijoiden osallistaminen oppijalähtöisyys oppimistyylit oppiva yhteisö osaaminen osallistava oppiminen projektiopiskelu taito- ja taideaineet tieto- ja viestintäteknologia toimintakulttuuri tutkiva oppiminen tutorointi Yhteistyö yhteisöllisyys Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

STEAM-opinpolku
Kehittäjäopettaja  at Oulun kaupunki/Sivistys-ja kulttuuripalvelut arto.niva@ouka.fi


Niva Arto
Niva Arto kehittäjäopettaja  at Oulun kaupunki arto.niva@ouka.fi 0415078199

Pitkänen Kati
Pitkänen Kati maisteriopiskelija  at Oulun yliopisto kati.pitkanen@student.oulu.fi 0405665172

Sánchez Iván
Sánchez Iván tutkija  at Oulun yliopisto ivan.sanchez@oulu.fi 0443333567

Vorne Paula
Vorne Paula tutor-koordinaattori  at Oulun kaupunki paula.vorne@eduouka.fi 0504076278

Olemme Oulussa aloittaneet STEAM opinpolun rakentamisen perusopetukseen. Vaikka toiminta on vasta alussa on meillä jo nyt paljon hyviä ideoita siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää.

STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä. 

Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan on osoittautunut vähintäänkin haastavaksi. Oulussa on monissa kouluissa  päädytty toteuttamaan MOK-viikkoja, joissa ainakin yksi viikko käytetään yhteiseen tekemiseen. Viikot ovat olleet hyvinkin vaihtelevia annissaan ja suuri osa henkilökunnasta on kokenut ne todella stressaaviksi ja melko päälle liimatuiksi. Halusimme välttää tätä ja todella jalkauttaa tekeminen osaksi koulun arkista tekemistä.

Digitalisaatio tuo mukanaan useita aivan uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Miten tehdä 3D-suunnittelusta mielekästä ja kannustaa oppilaita olemaan innovatiivisia ja innokkaita nopeisiin kokeiluihin ja tuotteiden kehittämiseen. STEAM:in jalkauttamisessa kouluihin aloitimme pilottikoulujemme rehtoreista. Rehtorit kokoontuivat kolmena iltapäivänä syys- ja lokakuussa 2018 Oulun Yliopistolle, Fab Lab Oulun tiloihin tutustumaan paikkaan, mutta erityisesti prosessiin. Ensimmäisiä asioita, joita huomasimme kun aloitimme pilotin oli se miten helposti keskustelu menee laitehankintojen puolelle, kun aluksi pitäisi miettiä mitä niillä halutaan tehdä. Tarvitaan yhteinen visio, jota kohti STEAM-koulujen yhteisö kehittää toimintaansa. Kaiken keskiössä tulee olla pedagogiikka ja OPS:in laaja-alaisten taitojen opettelu. Sisältöjä pitää myös miettiä yhdessä, mutta tuntien ja projektien sisältöä ei kannata rajoittaa liikaa. Haluamme kannustaa oppilaita pohtimaan erilaisia ongelmia ja parannusmahdollisuuksia yhdessä. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja prosessi. Pitää olla lupa myös epäonnistua, koska juuri epäonnistumisista usein opimme kaikkein eniten. Oulun pilottikouluilla on ollut prosessissa tukena Oulun Yliopisto ja Fab Lab Oulun väki, jolta löytyy paljon kokemusta ja näkemystä siitä mitä kannattaa tehdä ja painottaa missäkin vaiheessa. Olemme nyt avanneet ja jalkauttaneet prosessia Oulussa ja mielellämme jakaisimme tähän astista antia laajemmin, jotta mahdollisimman moni koulu ja oppilas pääsisi kokeilemaan millaisia luovia ideoita ja innovaatiota voikaan syntyä, kun lähdetään rohkeasti kokeilemaan uutta.