Maker-oppimisympäristöjen kehittämishanke
21st century skills Oppimisympäristöt osallistava oppiminen Robotiikka

Maker-oppimisympäristöjen kehittämishanke
Projektikouluttaja  at Helsingin kaupunki


Värkkäämällä maailma haltuun- iloa ja innovointia oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tuoda Maker-kulttuuria helsinkiläisiin kouluihin. Maker-oppimisympäristöt edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Oppimisympäristöissä painotetaan oppimiskeskeistä teknologiaa, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja algoritmisen ajattelun kehittymistä.

Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Luovan työskentelyn teknologiatila mahdollistaa kouluissa STEAM-aineiden parissa työskentelyn yli luokka- ja oppiainerajojen. Hankkeessa suunnitellaan ja julkaistaan muotoiluoppimisen materiaali, joka tukee oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä tutkivaa ja luovaa työskentelyä teknologian parissa.

Makerspace ja Maker-kulttuuri nivoutuvat osaksi koulun toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintäteknologia sulautuu luontevasti oppimisympäristöön tukien oppimista sekä työtapojen ja oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittymistä.

Posterissa esitetään keväällä 2019 päättyvän hankkeen konkreettisia projekteja sekä julkaistaan linkki verkkomateriaaliin, josta löytyy laajempi kuvaus hankkeesta sekä perustettujen tilojen suunnitelmat.