Opi hakukoneen avulla! Tiedonhaun Laboratorium
Opi hakukoneen avulla! Tiedonhaun Laboratorium
Learning environments Virtual Environments
Target group: General upper secondary school teachers

Alamettälä Tuulikki Tutkijatohtori  at Tampereen Yliopisto tuulikki.alamettala@tuni.fi 0442849921


Alamettälä Tuulikki , Tampereen yliopisto
Tampereen Yliopisto
tuulikki.alamettala@tuni.fi 0442849921

Arvola Paavo , Yliopistonlehtori
Tampereen Yliopisto
paavo.arvola@tuni.fi

Posterin pdf-versio

Internetin hakukoneista on tullut arkipäiväinen työkalu tiedon hankkimiseen. Tämän lisäksi erikoistuneiden hakukoneiden hallintaa tarvitaan yhä useammin useimmissa tietointensiivisissä ammateissa ja työtehtävissä, esimerkiksi arkistoissa, medioiden toimituksissa ja erilaisten yhteisöjen tietopalveluissa – tai vaikka käytettäessä intranettiä. Hakuja tehdessä ja tuloksia arvioidessa tiedonhakijan olisi hyvä ymmärtää hakukoneiden toimintalogiikkaa - algoritmeja, ja sitä. kuinka hakukoneita voi hallita hakulausekkeiden avulla. Onnistuneen haun tekemiseen tarvitaan kohdealueen (ja kohdekielen) tuntemusta osuvien hakusanojen kehittämiseksi, sekä taitoa muodostaa hakusanoista ja mahdollisista operaattoreista kysely. Voidaan puhua hakukonelukutaidosta.  

Hakijat eivät käytännössä voi itse suoraan vaikuttaa hakualgoritmiin, mutta omia hakutaitojaan ja hakujaan voi kehittää ja oppia paremmaksi tiedonhakijaksi. Täma posteri esittelee sovelluksen, Laboratoriumin, jossa opiskelijat saavat välittömän ja selkeän palautteen tekemistään hakulauseista. Laboratorium hakee dokumentteja Wikipediasta opiskelijan tekemän haun pohjalta ja vertaa haun tulosta laskennallisesti optimitulokseen. Asetelmaa, jossa hakujen onnistumista mitataan, kutsutaan yleisesti tiedonhaun laboratorioksi.  

Laboratorium soveltaa kokeellista fysiikan kaltaista luonnontieteellistä menetelmää, joka on hyvin yleinen algoritmien ja hakujen arvioinnissa. Esimerkiksi Googlea - sekä lukemattomia muita hakukoneita ja vastaavia järjestelmiä - kehitetään jatkuvasti kokeellisin mittauksin, joiden avulla hakujen tuloksellisuutta arvioidaan. Näitä mittaustuloksia käytetään hakualgoritmien kehittämiseen. Laboratorium havainnollistaa yksinkertaistetusti laboratoriomallin toiminnan esittämällä hakutulosten ohella mittaustuloksen opiskelijan antamasta hakulausekkeesta. 

Kaikki Wikipedian sisällöt ja kieliversiot ovat haettavissa, joten Laboratoriumin avulla käyttäjät voivat oppia paitsi palautteen avulla ymmärtämään ja hallitsemaan hakukoneiden toimintaa, myös oppimaan haettavia sisältöjä sekä eri kielten sanastoja, mikäli haettavien dokumenttien kohdekieli ei ole suomi. Hakutehtäviä voi myös luoda itse haluamallaan kielellä – tai valita jonkun sadoista jo olemassa olevista. Laboratorium toimii internetselaimessa ja on periaatteessa käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.