Opi tehostamaan työtäsi Googlen työkalujen avulla!
Assessment Electronic examination Learning environments

Opi tehostamaan työtäsi Googlen työkalujen avulla!
kouluttaja  at Koulia


Workshop järjestetään Vaakunan Herttua-tilassa.


Tässä työpajassa keskitytään Googlen oppimisympäristön sekä Googlen keskeisten työkalujen perusteiden harjoittelemiseen. Työpaja sopii esimerkiksi sellaisille opettajille, jotka eivät ole aiemmin aktiivisesti käyttäneet Googlen työkaluja tai oppimisympäristöä tai jotka haluavat vahvistaa tai kerrata jo opittuja perustaitoja. Työpajassa osallistuja oppii sisällyttämään Googlen työkalut opetukseen ja tehostamaan omaa työtään niiden avulla. Päivän aikana harjoitellaan käyttämään Googlen keskeisiä sovelluksia, rakennetaan sähköisiä oppimissisältöjä ja -tehtäviä sekä opitaan hyödyntämään Googlen työkaluja arvioinnin, yhteissuunnittelun ja viestinnän apuna. Koulutus sopii opettajien lisäksi rehtoreille.

Koulutukseen tarvitset kannettavan tietokoneen. Tuomme mukanamme myös salkullisen Acerin Chromebookeja lainattavaksi. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa laitetta mukanasi ja tarvitset lainalaitetta, ilmoita siitä meille etukäteen sähköpostilla osoitteeseen info@koulia.fi.

Koulia on tieto- ja viestintätekniikan koulutusta järjestävä opetuksen ammattilaisista koostuva yhteisö. Koulutamme opetushenkilöstöä Googlen oppimisympäristön käyttöön ympäri maan.