MAOL^2 - oppimisympäristö
Distance education Electronic examination Learning environments Mathematics Quality of teaching
Target group: General upper secondary school teachers


Hiltula Teemu
Hiltula Teemu , Hallituksen puheenjohtaja
MFKA Kustannus Oy
teemu.hiltula@maol.fi 050 516 8555

Välimäki Jasmin
Välimäki Jasmin
jasmin.valimaki@maol.fi

​​​​MAOL^2-oppimisympäristö

MAOL^2 -oppimisympäristö on suunniteltu matemaattisten aineiden opetuksen tarpeisiin. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa tukee yksilöllistä oppimista, kokoaa opettajat ja oppilaat saman ympäristön alle ja mahdollistaa tehtävien vastaamisen sähköisesti.  MAOL^2 oppimisympäristöä ei ole sidottu oppikirjaan vaan antaa opettajalle vapaat kädet käyttää oppimisympäristöä opetuksen tukena. Workshopissa tutustutaan MAOL^2 oppimisympäristön toimintaan ja mahdollisuuksiin apuna opetuksessa. Ensin opastamme oppimisympäristön käyttöön, ja esittelemme eri opetusideoita, millä tavoin MAOL^2 helpottaa opettajien työtaakkaa. Tämän jälkeen osallistujilla on mahdollista kysyä kysymyksiä. Esittelyn jälkeen osallistujat pääsevät itse tutustumaan oppimisympäristöön ja ideoimaan, miten oppimisympäristöä pystyy hyödyntämään opetuksessa. Osallistujien on myös mahdollista luoda jo itselle valmiita oppimateriaaleja. Workshopin loppupuolella pidetään yhteinen koonti, missä käydään läpi workshopissa tulleita ideoita.