Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen
Augmented and virtual reality Cooperation Distance education Education technology Good practices Learning environments Learning styles Study guidance Teachership

Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen
projektipäällikkö  at AO Lappia


Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja uraohjauspalvelun kehittäminen, yhteisten- ja ammatillisten aineiden verkko-opetuksen lisääminen, osaamismerkkien pilotointi, digitaalisten välineiden ideapankin luominen, näytön arviointien toteuttamisen kehittäminen digitaalisin välinein, yhteisten digityöpajojen järjestäminen, digiosaamisen urapolkumallin luominen, kommunikaation ja viittomakielen opetuksen digitalisointi, sekä digitarkkailija toiminnan pilotointi.