Arviointi ruokkii uteliaisuutta
Assessment Education technology STEM-opetus

Arviointi ruokkii uteliaisuutta
Projektitutkija  at Tampereen Yliopisto


Toteutamme parinkymmenen peruskoulun kanssa monialaisia oppimiskokonaisuuksia STEM-lähestymistapaa hyödyntäen. STEM yhdistää kokoaa luonnontieteitä ja usein mukaan nousee myös A eli arts, taideaineet, käden taidot. STEM tulee sanoista science, technology, engineering, mathematics. Työskentelyyn kuuluu ihmettely, uteliaisuuden herättäminen, tutkiminen, kokeilu ja keksiminen. 

Kattoteemamme on kestävä kehitys. Kouluissa suunnitellaan omia toteutuksia, jotka ovat mukana kansainvälisessä toimintatutkimuksessa. Tutkimuskohteena on digitaalisen formatiivisen arvioinnin rooli laaja-alaisten taitojen ja osaamisten edistämisessä. Työskentely on kokemuksellista, toiminnallista ja osallistavaa. Oppimisen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa jokaiselle oppijalle palautetta hänen etenemisestään laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa.

STEM-toteutusten suunnittelu tapahtuu lukuvuonna 19-20 ja toteutus lukuvuonna 20-21. Mukana on perusasteen luokkia alakoulun viidenneltä yläkoulun yhdeksänteen. Samalla mallilla työskennellään kuudessa muussa Euroopan maassa ja tutkimustuloksia hyödynnetään EU-tason tavoitelinjauksissa.

Posterissa esitellän toteutusmalli sekä kouluille tarjolla olevat resurssit, joihin kuuluu suunnittelurunko, esimerkkitoteutuksia ja pedagogista tukiaineistoa. Posterissa kerrotaan myös STEM-lähestymistavasta, joka maailmalla on saanut paljon suosiota.